Proiectul ROBIA


Descrierea proiectului 

 

Proiectul cu titlul “Problema ţiganilor în România în secolul al XIX-lea. Instituţia robiei, mişcarea aboliţionistă şi emanciparea ţiganilor” a făcut o cercetare cuprinzătoare a istoriei ţiganilor (romilor) din România în secolul al XIX-lea. Istoria unei populaţii de cca 250.000 de oameni, reprezentând 7% din totalul locuitorilor ţării, populaţie care până la legile de dezrobire din anii 1843-1856 a avut un statut special în cadrul societăţii româneşti, cel de robi (sclavi), iar după dezrobire, chiar până astăzi, a păstrat un puternic specific, este desigur o chestiune complexă şi dificilă. Bogatele materiale de arhivă, în cea mai mare parte nefolosite până acum de istorici, au permis însă o cercetare de acest fel. 


Cercetarea noastră a abordat aspecte de istorie economică, socială, politică şi intelectuală. Dintre chestiunile care au fost tratate menţionăm:

- Robia ca instituţie socială şi juridică, cu modificările care au intervenit în relaţiile stăpân-rob şi stat-rob în epoca dezrobirii.

- Locul pe care l-au avut robii în economia românească a epocii.

- Înfăptuirea dezrobirii ţiganilor, prin şirul de legi date în intervalul 1843-1856.

- Mişcarea aboliţionistă din Principatele Române şi impactul ei asupra legislaţiei de rezrobire.

- Procesul de sedentarizare a ţiganilor, care a fost unul masiv în epocă, în directă legătură cu politica statului faţă de "problema ţiganilor".

- Transformările socio-economice suferite de diferite segmente ale populaţiei de ţigani ca urmare a dezrobirii, în epoca respectivă sau ceva mai târziu, până la cca 1900.

- Raporturile interetnice şi asimilarea lingvistică şi etnică a unei părţi a populaţiei ţigăneşti în cadrul populaţiei majoritare.

- Ţiganii în peisajul social al României după mijlocul secolului al XIX-lea.

Cercetarea a fost făcută şi din perspectiva situaţiei actuale a populaţiei rome. Ne-am propus să înţelegem determinările istorice ale "problemei romilor" de astăzi, rădăcinile istorice ale distanţei sociale faţă de populaţia majoritară, eşecul integrării, discriminarea etc.