Proiectul ABOLIȚIONISM

 

Rapoarte științifice anuale

2016

 

 

RAPORT ŞTIINŢIFIC PE ANUL 2016

Proiectul de cercetare cu titlul
Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării civile şi politice în România modernă,
cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0655
Activităţile desfăşurate de echipa de cercetare în perioada 5 decembrie 2015 - 30 septembrie 2016 sunt cele prevăzute în Planul de realizare a proiectului, varianta din Actul adiţional nr. 1/2015.

1. Cercetare în arhive şi biblioteci

Membrii echipei de cercetare au lucrat şi în anul 2016 în biblioteci şi arhive din ţară, îndeosebi în: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi, Arhiva Naţională Istorică Centrală, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Iaşi.

Au efectuat stagii de cercetare în străinătate: Raluca TOMI la Arhivele Naţionale din Torino, Italia (8-22 mai 2016); Viorel ACHIM la National Archives şi British Library, Londra, Marea Britanie (7-14 august 2016); Cătălin TURLIUC la British Library, Londra, Marea Britanie (12-17 august 2016).

2. Elaborarea volumului în limba engleză

În acest an am încheiat munca la volumul:
The Romanian Abolitionism within the Civil and Political Emancipation in Modern Romania. Authors: Venera ACHIM, Viorel ACHIM, Nagy PIENARU, Raluca TOMI, Cătălin TURLIUC. Leiden & Boston: Brill, cca 300 p. (va fi publicat în 2017).
Acest volum în limba engleză reuneşte 10 studii pe tema aboliţionismului şi emancipării în principatele române/România în secolul al XIX-lea. Studiile abordează cele mai importante problemele ale subiectului, incluzând conexiunile internaţionale ale mişcării aboliţioniste din principatele române.

3. Diseminarea unor rezultate finale

3.1. Comunicări şi conferinţe ştiinţifice


În cursul anului 2016 am prezentat un număr de 14 comunicări la conferinţe ştiinţifice desfăşurate în ţară (12) şi în străinătate (2):
1. Cătălin TURLIUC: "Mihail Kogălniceanu şi meliorismul social" - comunicare la Simpozionul "Mihail Kogălniceanu în conştiinţa contemporaneităţii", organizat de Complexul Muzeal Naţional Moldova, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi şi Muzeul memorial Mihail Kogălniceanu, Iaşi, 22 ianuarie 2016.
2. Cătălin TURLIUC: "Principiul Naţionalităţilor şi contextul internaţional al Unirii de la 1859" - comunicare la Simpozionul naţional "Omagiu făuritorilor Unirii", ediţia a V-a, organizat de Complexul Muzeal Naţional Moldova şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi şi Palatul Ruginoasa, Ruginoasa, 23 ianuarie 2016.
3. Cătălin TURLIUC: "Emancipatorii: Generaţia Unirii" - comunicare la Simpozionul "Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) - etapă fondatoare a statului modern român", organizat de Complexul Muzeal Naţional Moldova, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi şi Muzeul Unirii, Iaşi, 23 ianuarie 2016.
4. Cătălin TURLIUC: "Geneza şi emanciparea statului modern român din perspectiva asociaţiilor de tip fraternalist ale epocii" - comunicare la a 2-a ediţie a Simpozionului "Naţiune şi acţiune", Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 11 iunie 2016.
5. Viorel ACHIM: "Dezrobirea ţiganilor - argumentele aboliţioniştilor" - comunicare la Congresul Naţional al Istoricilor Români (CNIR), Cluj-Napoca, 25-28 august 2016.
6. Raluca TOMI: "Aboliţionismul românesc între imitaţie externă şi tradiţie reformatoare" - comunicare la Congresul Naţional al Istoricilor Români (CNIR), Cluj-Napoca, 25-28 august 2016.
7. Venera ACHIM: "Eufrosin Poteca aboliţionist" - comunicare la Congresului Naţional al Istoricilor Români (CNIR), Cluj-Napoca, 25-28 august 2016.
8. Cătălin TURLIUC: "Perspective conceptuale şi teoretice asupra aboliţionismului" - comunicare la Congresul Naţional al Istoricilor Români (CNIR), Cluj-Napoca, 25-28 august 2016.
9. Viorel ACHIM: "The voice of Gypsies in Romanian abolitionists’ writings" - comunicare la 2016 Gypsy Lore Society Conference on Romani Studies, Södertörn University, Stockholm, Suedia, 14-16 septembrie 2016.
10. Viorel ACHIM: "About the origin of several texts written in Romani language from mid-19th century Romania" - comunicare la 12th International Conference on Romani Linguistics, Södertörn University, Stockholm, Suedia, 14-16 septembrie 2016.
11. Cătălin TURLIUC: "Asociaţionismul fraternal şi aboliţionismul" - comunicare la Simpozionul "Emancipare socială şi politică în România modernă. Noi perspective şi interpretări", organizat de Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Bucureşti, 20-21 septembrie 2016.
12. Viorel ACHIM: "Rolul factorului extern în adoptarea ultimelor legi de emancipare a ţiganilor" - comunicare la Simpozionul "Emancipare socială şi politică în România modernă. Noi perspective şi interpretări", organizat de Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Bucureşti, 20-21 septembrie 2016.
13. Venera ACHIM: "Dezrobirile individuale: limitele acestui fenomen în anii 1830-1850" - comunicare la Simpozionul "Emancipare socială şi politică în România modernă. Noi perspective şi interpretări", organizat de Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Bucureşti, 20-21 septembrie 2016.
14. Raluca TOMI: "Teatrul aboliţionist în principatele române" - comunicare la Simpozionul "Emancipare socială şi politică în România modernă. Noi perspective şi interpretări", organizat de Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Bucureşti, 20-21 septembrie 2016.

3.2. Studii şi articole ştiinţifice

În anul 2016 am predat spre publicare un număr de trei articole, dintre care unul a apărut deja:
1. Viorel ACHIM: "Gypsies speak. An analysis of the petitions of the Gypsy slaves in the Romanian principalities, c. 1835-c. 1855". In: Hristo Kyuchukov, Elena Marushiakova and Veselin Popov (eds.), Roma: Past, Present, Future. Munich: Lincom Academic Publishers, 2016, p. 53-67.
2. Viorel ACHIM: "Considerations about the territorial distribution of Gypsy slaves in Romanian principalities (late 14th century - mid-19th century)". In: Slaving Zones: Cultural Identities, Ideologies, and Institution in the Evolution of Global Slavery. Edited by Jeff Fynn-Paul and Damian Alan Pargas. Leiden & Boston: Brill (în curs de apariţie 2017).
3. Viorel ACHIM: "What Gypsies in Romanian principalities thought about their emancipation from slavery. Notes on two petitions from the year 1856". In: Romani Studies (în curs de apariţie).

3.3. Prelegeri în faţa studenţilor de la universităţile din Bucureşti şi Iaşi

1. Cătălin TURLIUC: "Emanciparea şi problematica drepturilor omului în lumea modernă", Facultatea de Litere, Jurnalism, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 15 ianuarie 2016.
2. Cătălin TURLIUC: "Sclavia: constantă a istoriei umanităţii", Facultatea de Drept, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 14 martie 2016.
3. Viorel ACHIM: "Robia ţiganilor în ultimele ei decenii (cca 1830 - 1856)", Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 16 mai 2016.
4. Raluca TOMI: "Ce este aboliţionismul românesc?", Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti, 23 mai 2016.

3.4. Conferinţe la Arhivele Naţionale ale României

1. Viorel ACHIM: "Dezrobirea ţiganilor ca proiect social: problema integrării foştilor robi în economia rurală" - conferinţă la Arhivele Naţionale ale României, în cadrul ciclului de prelegeri "Interferenţeˮ, Bucureşti, 26 mai 2016.
2. Raluca TOMI: "«Omul şi libertatea lui nu sunt de vânzare». Influenţe externe asupra aboliţionismului românesc" - conferinţă la Arhivele Naţionale ale României, în cadrul ciclului de prelegeri "Interferenţeˮ, Bucureşti, 30 iunie 2016.

3.5. Participare la dezbateri

1. Viorel ACHIM: "«Dezrobirea ţiganilor»: ce se înţelegea în epocă prin aceasta" - prezentare la dezbaterea cu titlul "1856-2016: Situaţia romilor din România la 160 de ani de la dezrobire", organizată de Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament, cu sprijinul Senatului României, Comisia pentru Egalitate de Şanse, Bucureşti, 21 ianuarie 2016.
2. Participare la dezbaterea "Robia romilor în Principatele Române", în cadrul manifestării "160 de ani de la Dezrobirea Romilor în Principatele Române", organizată de Ministerul Fondurilor Europene şi Centrul Naţional de Cultură a Romilor, Bucureşti, 19 februarie 2016. (Participanţi: Daniel Vasile, Alina Şerban, Viorel ACHIM, Carmen Gheorghe, Costel Bercuş, Elena Iordănescu, Gelu Duminică.)

4. Simpozionul "Emancipare socială şi politică în România modernă. Noi perspective şi interpretări", 20-21 septembrie 2016

Echipa de cercetare a organizat Simpozionul ştiinţific "Emancipare socială şi politică în România modernă. Noi perspective şi interpretări", desfăşurat la Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Bucureşti, 20-21 septembrie 2016. Organizatori: Viorel ACHIM, Venera ACHIM şi Raluca TOMI. Au participat cu comunicări 14 cercetători, din Bucureşti, Iaşi, Bacău şi Berlin.
În partea introductivă a simpozionului, Viorel ACHIM a prezentat principalele rezultate ale proiectului. Comunicările prezentate de membrii echipei au dezvoltat anumite aspecte ale cercetării noastre: Cătălin TURLIUC: "Asociaţionismul fraternal şi aboliţionismul"; Viorel ACHIM: "Rolul factorului extern în adoptarea ultimelor legi de emancipare a ţiganilor"; Venera ACHIM: "Dezrobirile individuale: limitele acestui fenomen în anii 1830-1850"; Raluca TOMI: "Teatrul aboliţionist în principatele române".

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului vor fi publicate în volumul:
Emancipare socială şi politică în România modernă. Noi perspective şi interpretări. Coordonatori Venera Achim şi Viorel Achim. Bucureşti: Editura Academiei Române (în curs de publicare 2017).

6. Pagina de internet

Echipa noastră de cercetare are un site propriu (www.iini-minorities.ro), unde sunt prezentate principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului şi sunt postate sub formă de PDF unele dintre publicaţiile noastre (www.iini-minorities.ro/ro/proiect-abolitionism, în română; www.iini-minorities.ro/en/project-abolitionism, în engleză). În acest an am îmbogăţit site-ul, întroducând multe informaţii noi. Site-ul ne-a facilitat şi contactele cu cercetători, ziarişti etc. din ţară şi străinătate interesaţi de problematica istoriei ţiganilor (romilor) şi, mai general, a istoriei minorităţilor din România.

Credem că şi rezultatele obţinute în ultimul an de implementare a proiectului despre aboliţionismul românesc dovedesc caracterul original şi calitativ al cercetării nostre pe un subiect important pentru preocupările actuale ale istoriografiei mondiale.

Bucureşti, 30 septembrie 2016

DIRECTOR PROIECT,
Dr. Viorel Achim,