Proiectul ABOLIȚIONISM

 

Rapoarte științifice anuale

2014

 

 

RAPORT ŞTIINŢIFIC PE ANUL 2014

Proiectul de cercetare cu titlul
Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării civile şi politice în România modernă,
cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0655
Activităţile desfăşurate de echipa de cercetare în perioada 5 decembrie 2013 - 5 decembrie 2014 sunt cele prevăzute în Planul de realizare a proiectului, varianta din Actul adiţional nr. 1/2014.

1. Munca de documentare

Am continuat şi în anul 2014 munca de documentare la acest proiect, care este construit prioritar pe materiale de arhivă, presă şi alte publicaţii de epocă. Am lucrat în arhive şi biblioteci din ţară: Arhiva Naţională Istorică Centrală, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Ialomiţa, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu" din Iaşi, biblioteca Institutului de Istorie “Nicolae Iorga" din Bucureşti şi în alte câteva locuri.
Stagii de cercetare în străinătate au efectuat: Cătălin Turliuc la Biblioteca Naţională a Franţei din Paris, Franţa (12-18 noiembrie 2014); Venera Achim la Centre des Archives diplomatiques de Nantes, Franţa (17-29 noiembrie 2014); Raluca Tomi la Archio di Stato di Napoli, Italia (16-28 noiembrie 2014).

2. Elaborarea studiilor şi cărţilor

Cercetătorii au lucrat la elaborarea studiilor şi cărţilor care constituie principalele producţii ale proiectului.

2.1. Elaborarea volumului monografic

Cea mai mare parte a timpului de lucru a fost afectată volumului monografic despre aboliţionismul românesc, care are titlul provizoriu Aboliţionism şi emancipare în România modernă. (Autori: Venera Achim, Viorel Achim, Raluca a Tomi, Cătălin Turliuc.) Această lucrare abordează, în capitole şi subcapitole speciale, toatele problemele care aparţin fenomenului istoric al mişcării aboliţioniste din principatele române în perioada cca. 1830 - cca 1860. Capitolele cărţii sunt scrise de unul sau mai mulţi autori.

2.2. Elaborarea culegerii de studii în limba engleză

În paralel cu lucrul la volumul monografic menţionat mai sus am lucrat şi la volumul în limba engleză despre aboliţionismul românesc. Volumul va fi o culegere de studii originale semnate de cei cinci membri ai colectivului de cercetare.

3. Diseminarea unor rezultate finale

3.1. Comunicări şi conferinţe ştiinţifice


În cursul anului 2014 am prezentat un număr de şase comunicări la conferinţe ştiinţifice, în ţară (3) şi în străinătate (3):

1. Cătălin TURLIUC: “Secularizarea averilor mănăstireşti - 1863" - comunicare la a VII-a ediţie a Simpozionului Naţional “Unirea Principatelor Române", organizat de Muzeul Vrancei, Focşani, 18 ianuarie 2014.
2. Cătălin TURLIUC: “Alexandru Ioan Cuza - viziune şi acţiune politică" - comunicare la conferinţa “Naţiune şi acţiune la 1859“, organizată de Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul, Cahul, Republica Moldova, 24 ianuarie 2014.
3. Viorel ACHIM: “Some remarks on anti-Semitism and anti-Gypsyism in Romania, the 1930s and early 1940s" - comunicare la Collaborative Wokshop “Anti-Semitism in Romania and Moldova 1881-1991", organizat de Romanian-Moldovan Research Group, Leicester University, Leicester, Marea Britanie, 2 iulie 2014.
4. Cătălin TURLIUC: “Ion I. C. Brătianu şi emanciparea politică în România modernă" - comunicare la simpozionul “150 de ani de la naşterea lui Ion C. Brătianu", organizat de Muzeul Judeţean Argeş şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Argeş, Ştefăneşti-Argeş, 20 august 2014.
5. Viorel ACHIM: “What Gypsies in Romanian principalities thought about their emancipation from slavery? Note on archival documents from the years 1856-1859" - comunicare la Annual Conference of the Gypsy Lore Society on Romani Studies, Bratislava, Slovacia, 11-13 septembrie 2014.
6. Viorel ACHIM: “Între integrare şi discriminare: romii ca paradigmă" - comunicare la simpozion internaţional “Diversitatea uitată a României. Istorie, patrimoniu, memorie", organizat de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Iaşi, Asociaţia “Orbis Tertius / A Treia Lume" (Bucureşti), Institutul de Studii şi Cercetări Simbolice (Iaşi), Asociaţia “Lumina Moldovei" (Târgu-Neamţ), Asociaţia “Al. I. Cuza" (Iaşi) şi Complexul Muzeal Moldova, Iaşi, Târgu-Neamţ, 23-26 octombrie 2014.

3.2. Studii şi articole ştiinţifice

În anul 2014 am predat spre publicare în reviste de istorie un număr de patru articole:

1. Raluca TOMI: “L’abolizionismo nel dibattito dei leader italiani e romeni nella prima metà dell’Ottocento" - articol predat la Transylvanian Review.
2. Raluca TOMI: “Iluminismul francez şi problema sclaviei: Jean Jacques Rousseau" - articol predat la Revista Istorică.
3. Venera ACHIM: “Norme şi particularităţi în aplicarea legii de emancipare a ţiganilor din Ţara Românească (1856)" - articol predat la Revista Istorică.
4. Cătălin TURLIUC: “Ion I. C. Brătianu şi emanciparea politică în România modernă" - articol predat la Revista Istorică.
Alte câteva articole sunt în faza finală a redactării şi vor fi valorificate în 2015.

4. Publicarea rezultatelor principale ale ale cercetării

4.1. Volumul
Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859

În acest an am încheiat lucrul la volumul:
Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859. Coordonatori Venera ACHIM şi Viorel ACHIM. Bucureşti: Editura Academiei Române (în curs de publicare).
Volumul cuprinde 17 studii, prezentate iniţial sub formă de comunicare la Conferinţa cu titlul “Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859", organizată de proiectul nostru la 10-11 octombrie 2013. Între acestea se află şi patru studii realizate de membrii echipei de cercetare (ele au fost incluse în raportul pe anul 2013).

4.2. Volumul Aboliţionismul românesc în texte de epocă, cca 1830-1860

În acest an am încheiat lucrul la volumul:
Aboliţionismul românesc în texte de epocă, 1830-1860. Ediţie, studiu introductiv şi note de Venera ACHIM, Viorel ACHIM, Raluca TOMI. Bucureşti: EdituraAcademiei Române (în curs de apariţie).
Volumul este o culegere de texte care ilustrează curentul aboliţionist din gândirea socială şi politică românească din perioada cca 1830 - cca 1860.

5. Pagina de internet

Echipa noastră de cercecare are un site propriu (www.iini-minorities.ro), unde, în română şi engleză, este prezentat proiectul şi sunt trecute inclusiv activităţile realizate până acum (www.iini-minorities.ro/ro/proiect-abolitionism, în română; www.iini-minorities.ro/en/project-abolitionism, în engleză). Recent am refăcut site-ul, în ideea de a-l face mai cuprinzător şi a-l folosi pentru facilizarea contactelor cu cercetătorii interesaţi din ţară şi din străinătate.

Consider că activitatea desfăşurată de colectivul nostru de cercetare în intervalul decembrie 2013 - decembrie 2014 a decurs conform planificării. Am valorificat sub formă de publicaţii o parte a rezultatelor cercetării noastre, urmând ca în 2015 să publicăm volumul cu caracter monografic despre aboliţionismul românesc încheiat în acest an. Tot în 2015 vom elabora şi publica volumul de studii în limba engleză, pe aceeaşi temă. Credem că rezultatele obţinute până acum dovedesc caracterul original şi de înaltă calitate al cercetării nostre pe un subiect important pentru preocupările actuale ale istoriografiei mondiale.


Bucureşti, 5 decembrie 2014

DIRECTOR PROIECT,
Dr. Viorel Achim