LISTA PUBLICAŢIILOR


Prof. dr. Cătălin Turliuc

 

1. Volume

Modernizare şi construcţie naţională în România. Rolul alogenilor 1832-1918, Iaşi: Junimea, 2002, 383 p. (în colaborare cu D. Vitcu şi D. Ivănescu).

Interwind Destinies. Modern Romania and Its Ethnic Groups, Iaşi: Junimea, 2003, 192 p.

Organizarea României moderne. Statutul naţionalităţilor 1866-1918. I. Identitate şi comunicare socială, Iaşi: Performantica, 2004, 226 p.

Organizarea României moderne. Statutul naţionalităţilor 1866-1918. II. Dilemele convieţuirii, Iaşi: Junimea, 2004, 340 p.

România interbelică în paradigma europeană, Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza", 2005, 319 p. (în colaborare cu I. Agrigoroaie, Gh. Iacob, O. Buruiană).


2. Manuale

Istoria universală modernă 1850-1918. Manual, Chişinău: Reclama; Cardidact, 2002, 142 p. (în colaborare cu Igor Ojog)

Relaţii politice international, Curs, IDD, An II, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza", 2003, 123 p. (în colaborare cu Gh. Iacob, O. Buruiană).

Istoria universală modernă 1850-1918, Ediţie în limba rusă, Manual, Chişinău: Cartdidact, 2004, 142 p. (în colaborare cu Igor Ojog).

Teoria relaţiilor internaţionale, Curs, An II, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea „Petre Andrei" Iaşi, 2005.

Proiecte de unificare europeană în secolul XX, Curs, An V, ID, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi, 2008.

Istorie. Epoca modernă, manual, Chişinău: Cartdidact, 2009, 256 p. (în colaborare cu I. Varta, I. Sarov, I, Ojog).


3. Volume editate şi/sau coordonate


Naţionalism, Etnicitate, Minorităţi [Nationalism, Ethnicity, Minorities], Xenopoliana, tom V, Iaşi: Dosoftei, 1997, 272 p.

Istoria ca discurs demistificator [History as a Demystifing Discourse], Xenopoliana, tom VI, Iaşi: Dosoftei, 1998, 164 p.

Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii, Cantes: Editura, Iaşi, 2000, 344 p.

Istorie şi identitate, Xenopoliana, tom VIII, Iaşi: Dosoftei, 2000, 162 p.

Punţi în istorie. Studii româno-germane, Iaşi: Cantes, 2001, 180 p. (în colaborare cu F. Solomon).

Populism, demagogie, realism politic, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol"- Fundaţia Konrad Adenauer, Iaşi: Dosoftei, 2001, 188 p. (în colaborare cu Alexandru Zub).

Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", Iaşi: Dosoftei, 2001, 229 p. (în colaborare cu D. Ivănescu, F. Cântec).

Istorie şi conştiinţă, Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza", 2001, 512 p. (în colaborare cu Gh. Iacob).

Condiţia femeii în societatea modernă, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", Iaşi: Performantica, 2004, 218 p. (in col. cu M. N. Turliuc).

Totalitarism. Ideologie şi realitate socială în România şi RDG, Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2006, 242 p. (în colaborare cu Alexander Rubel).

Iaşi. Memoria unei capitale, Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2008, 538 p. (în colaborare cu Gh. Iacob, I. Agrigoroaiei).

Confluenţe identitare şi realităţi demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Iaşi: Junimea, 2010, 442 p. (în colaborare cu Dumitru Ivănescu).

Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), Iaşi: Junimea, 2011, 521 p. (în colaborare cu Mihai Ştefan Ceauşu).

Izvoare statistice privind mutaţiile demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX- XX, Iaşi: Junimea, 248 p. (în colaborare cu Mihai Ştefan Ceauşu şi Dumitru Vitcu).


4. Studii în volume colective

"Universitari ieşeni împotriva războiului hitlerist", in: Ştiinţă -Tehnică-Umanism, Iaşi, 1987, pp. 466-472;

"Evoluţii în situaţia din Orientul Apropiat 1948-1967. Atitudinea României faţă de situaţia din regiune", in: Ştiinţă-Tehnică-Umanism, Iaşi, 1987, pp. 509-520;

"Universitatea din Iaşi şi Marea Unire", in: V. Cristian et alii (eds.), Pagini din istoria învăţământului românesc, Iaşi, 1987, pp.182-189;

"Viaţa politică în România Modernă. Opinii în istoriografia străină", in: Gh. Buzatu et alii (eds.), Românii în istoria universală, III, Iaşi, 1988, pp. 637-650 (în col. with Gh. Iacob);

"Minorities in Modern Romania. The Jewish Case 1866-1878", in: Second ISHA Conference, Pecs, 1990, 1991, pp. 56-68;

"Were There any Significant Similarities between the Revolutions in Russia and Austria - Hungary ?", in: G. Bădărău (ed.), Istoria ca lectură a lumii, Iaşi, 1994, pp. 309-312;

"Naţionalism şi etnicitate. Consideraţii istoriografice şi metodologice", in: G. Bădărău (ed.), Istoria ca lectură a lumii, Iaşi, 1994, pp. 425-441;

"Marile Puteri şi problema naţionalităţilor în România (1866-1918)", in: G. Bădărău, L. Nastasă (eds.), Itinerarii istoriografice, Iaşi, 1996, pp. 166-190;

"Political Change, National Diversity and Democratic Supranationalism: The Quest for a Paradigm in Central Eastern Europe", in: Eastern Europe and World Community, Donetsk State University, Ukraine, 1996, pp. 4-8;

"Ideea naţională şi construcţia politică modernă", in: I. Agrigoroaie, Gh. Cliveti (eds.), Naţional şi social în istoria românilor, Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza", 1997, pp. 115-125;

"Naturalisation of the Jews in Romania after the First World War", in: Al Zub (ed.), Identitate/Alteritate în spaţiul cultural românesc, Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza", 1996, pp. 336-345;

"Etnonaţionalism şi schimbare politică în spaţiul ex-iugoslav", in: S. Moldovan (ed.), Problema iugoslavă. Studii şi marginalii, Timişoara: Editura Meridian 21 Delta, 1998, pp. 122-136;

"Nationalism - a Liturgy of Modernity", in: M. Crăciun, O. Ghitta (eds.), Church & Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca: European Studies Foundation Publishing House, 1998, pp. 283-293;

"Major Factors which Determined the Conduct of the "Great War", in: Kurt W. Treptow (ed.), Romania during the World War I Era, Iaşi, Oxford, Portland, 1999, 99-109;

"Programe naţionale în politica Marilor Puteri şi extinderea "ordinii europene" spre Răsărit", in: Cătălin Turliuc (ed.), Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii, Iaşi: Cantes, 2000, pp. 151-167;

"Problema naţionalităţilor în opinia publică a României moderne 1866-1918", in: Romanitate şi românitate la Nord de Balcani, Chişinău: Cartdidact, 2000, pp. 114-124;

"Etnonaţionalism şi schimbare politică în Europa postcomunistă", in: Iaşi 14 Decembrie 1989. Începutul revoluţiei române, Oradea: Cartdidact, 2000, pp. 104-113;

"Ethnic Nationalism and Political Change in Post-Communist Europe", in: Colocvii Politice, Timişoara: Editura Presa Universitară Română, 2001, pp. 45-55;

"Etnicitate şi naţionalitate la 1848", in: Gabriel Bădărău et alii (eds.), Istoria - o meditaţie asupra trecutului, Iaşi: Tipo Moldova, 2001, pp. 225-231;

"România şi problema germană până la mijlocul anilor ’60. Ridicarea Zidului Berlinului în presa românească", in: C. Turliuc, F. Solomon (eds.), Punţi în istorie. Studii româno-germane, Iaşi: Cantes, 2001, pp. 103-137;

"Naţionalismul - sursă a populismului în construcţia politică modernă", in: C. Turliuc, Al. Zub (eds.), Populism, demagogie, realism politic, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol" - Fundaţia Konrad Adenauer, Iaşi: Dosoftei, 2001, pp. 18-37;

"Etnic şi naţional în Basarabia secolului XX", in: F. Solomon, Al. Zub (eds.), Basarabia - Dilemele identităţii, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", Iaşi: Dosoftei, 2001, pp. 49-57;

"Repere pentru o biografie", in: C. Turliuc, Gh. Iacob (eds.), Istorie şi conştiinţă, Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza", 2001, pp. XV-XVIII;

"Profesor a 40 de promoţii", in: C. Turliuc, Gh. Iacob (eds.), Istorie şi conştiinţă, Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza", 2001, pp. XXIV-XXVI;

"Conferinţa de Pace de la Paris şi instituirea sistemului mandatelor în Orientul Apropiat", in: C. Turliuc, Gh. Iacob (eds.), Istorie şi conştiinţă, Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza", 2001, pp. 269-281;

"Comunitatea universitară ieşeană şi realizarea României întregite", in: D. Ivănescu, C. Turliuc, F. Cântec (eds.), Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", Iaşi: Dosoftei, 2001, pp. 204-211;

"Provocările şi efectele mondializării", in: Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă (eds.), Globalism şi dileme identitare. Perspective româneşti, Academia Română, Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza", 2002, pp. 21-36 (în colaborare cu N. Turliuc);

"Transformarea minoritarilor în emigranţi: Cazul evreilor în România "democraţiei populare", in: Al. F. Planton, C. Pavie-Oghină, J.G. Petit (eds.), Noi perspective asupra istoriei sociale în România şi Franţa, Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza", 2003, pp. 252-260;

"Minorities into Migrants: Emigration and Ethnic Unmixing in Twentieth-Century Romania", in: R. Ohliger, K. Schonwalder, T. Triadafilopoulos (eds.), European Encounters. Migrants, migration and European societies since 1945, Aldershot: Ashgate, 2003, pp. 53-71 (în colaborare cu R. Ohliger);

"Romania’s Sovietization. Socio-cultural Aspects", in: Al. Zub, F. Solomon (eds.), Sovietization in Romania and Czechslovakia. History, Analogies, Consequences, Iaşi: Polirom, 2003, pp. 57-67;

"Limbă şi identitate naţională. Cazul României în a doua jumătate a secolului al XIX-lea", in: O. Ichim, F.T. Olariu (eds.), Limba şi literatura română în spaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora, Iaşi: Editura Trinitas; Academia Română, 2003, pp. 123-129;

"Language and Ethnic Identity. A Central Eastern European Approach", in: G. Vrabie, J. G. Turi (eds.), The Theory and the Practice of Linguistic Policies in the World - Proeedings of the Eight International Conference of the International Academy of Linguistic Law, Iaşi: Cugetarea, 2003, pp. 183-187;

"Modelul naţional francez şi receptarea lui în mediul românesc", in: Alexandru Zub, Dumitru Ivănescu (eds.), Franţa. Model cultural şi politic, Iaşi: Junimea, 2003, pp.19-29;

"Statutul juridic al femeii în dezbaterile constituţionale de la 1866 şi 1923", in: C. Turliuc, M.N. Turliuc (eds.), Condiţia femeii în societatea modernă, Iaşi: Performantica, 2004, pp. 65-77;

"Minderheiten und Ethnopolitik in Rumänien (1945-1965)", in: F. Solomon, A. Rubel, Al. Zub (eds.), Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Ethnostrukturen, Identitäten, Konflikte, Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"; Konstanz: Hartung-Gorre Verlag, 2004, pp. 109-119;

"Ideea naţională şi realizarea Unirii din 1859", in: D. Ivănescu (ed.), Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, Iaşi: Junimea, 2005, pp. 15-21;

"Romania and the "Brotherly invasion" of Czechoslovakia", in: Jan Kratochvil (ed.), 1968-1969 Cesky a slovensky exil 20. Stoleti, Brno: Meadow Art, 2004, pp. 12-20.

"Minoritarii în procesul industrializării ţării la începutul secolului trecut", in: D. Ivănescu, M. Chelcu (eds.), Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic (Secolele XIII-XX), Iaşi: Junimea, 2005, pp. 215-225;

"Construcţia naţională românească şi identităţile regionale. Modernizare şi omogenizare în secolul al XX-lea", in I. Agrigoroaiei, O. Buruiană, Gh. Iacob, C. Turliuc (eds.), România interbelică în paradigmă europeană, Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 2005, pp. 65-106;

"Die rumänische politische Emigration (1945-1949)", in: K. Zach, F. Solomon, C. Zach (eds.), Migration im südöstlichen Mitteleuropa. Auswanderung, Flucht, Deportation, Exil im 20. Jahrhundert, München: IKGS Verlag, 2005, pp. 195-205;

"Memoiren der Deutschen aus der Volksrepublik Rumänien in den Quellen der Open Society Archives, Budapest", in: K. Zach, C.R. Zach (eds.), Deutsche und Rumänen in der Erinnerungsliteratur. Memorialistik aus dem 19.und 20. Jahrhundert als Geschichtsquelle, München: IKGS Verlag, 2005, pp. 229-243;

"Construcţia naţională românească şi identităţile regionale. Modernizare şi omogenizare în secolul al XX-lea. I", in: Klaus Bochman, Vasile Dumbrava (eds.), Das Regionale in der rumänischen Kultur, Leipzig: Leipziger Universitätverlag, 2005, pp. 65-73;

"Les principaux facteurs qui ont influencé le déroulement de la première guerre mondiale", in: D. Ivănescu, S. Ivănescu (eds.), La Roumanie et la Grande Guerre, Iaşi: Junimea, 2005, pp. 9-25;

"Relaţii româno-germane în perioada "democraţiei populare", in: C. Turliuc, A. Rubel (eds.), Totalitarism. Ideologie şi realitate socială în România şi RDG. Totalitarismus. Ideologie und soziale Wirklichkeit in Rumänien und in der DDR, Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2006, pp. 129-151

"The Peace Conference in Paris (1919-1920) and the New World Order. A Romanian Perspective", in: Oldrich Tûma Jiri Jindra (eds.), Czechoslovakia and Romania in the Versailles System, Prague: Institute for Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006, pp. 45-52;

"Cuvânt înainte" la: Vlad Bejan, Declinul şi dispariţia unor comunităţi româneşti, Iaşi: Editura Fundaţiei Axis, 2006, pp. 7-10;

"Pogranicza a rozmaitosc naradow: Wyzwanie dla procesu Homogeniczacji narodowej" [Ţinuturile de graniţă şi diversitatea naţiunilor: O provocare la adresa procesului omogenizării naţionale], in: J. Purchla (ed.), Dziedzitwo kresow - nasze wspolne dziedzictwo? [Moştenirea ţinuturilor de graniţă - O moştenire comună?], Krakow: I.C.C. Publishing House, 2006, pp. 25-41;

"Principiul naţionalităţilor în Tratatul de la Paris (1856)", in: D. Ivanescu, D. Vitcu (eds.), Congresul de Pace de la Paris (1856). Prefaceri europene, implicaţii româneşti, Iaşi: Junimea, 2006, pp. 101-113;

"Istoricii, Revoluţia şi a doua zi după", in: A. Cristi (ed.), Revoluţia la Iaşi, Iaşi: Editura TipoMoldova, 2006, pp. 17-94;

"Congresul de la Berlin şi situaţia juridică a naţionalităţilor din România modernă", in: S. Mitu, R. Graf, A. Sima, I. Carja (eds.), Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2007, pp. 669-674;

"Universitatea „Al. I. Cuza" în anii comunismului", in: Gh. Iacob (ed.), Universitatea din Iaşi de la modelul francez la sistemul Bologna, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2007, pp. 267-287 (în colaborare cu M. N. Turliuc);

"Organizarea postbelică a păcii europene. Conferinţa de la Paris", Postfaţă la: Mihaly Fülop, Pacea neterminată. Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe şi Tratatul de pace ungar, 1947, Iaşi: Editura Institutul European, 2007, pp. 329-336;

"Emaniciparea politică a evreilor în România secolului al XX lea. Legea naţionalităţilor din 1924", in: V. Ciobanu, S. Radu (coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. II, Sibiu: Universitatea "Lucian Blaga", 2007, pp. 56-74;

"Mirror’s Distorsion. Nationalism, Modernisation and Borderlands in Central Eastern Europe", in: I. Stanciu, S. Miloiu, I. Oncescu (eds.), Europe as Viewed from the Margins. An East-Central European Perspective. From World War I to Present, Târgovişte: Valahia University Press, 2008, pp. 15-25;

"Modernizare şi/sau occidentalizare în România sfârşitului secolului al XIX-lea şi începutului secolului al XX-lea", in: I. Bolovan, S.P. Bolovan (eds.), Schimbare & devenire în istoria României, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, pp. 249-259;

"Oraşul Iaşi între 1945 şi 1989", in: Gh. Iacob, I. Agrigoroaiei, C. Turliuc (coord.), Iaşi. Memoria unei capitale, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2008, pp. 399-426;

"Studiu introductiv", in: N.A. Bogdan, Oraşul Iaşi, Iaşi: Junimea, 2008, pp. I-VII;

"Dimitrie Cantemir - esoterismul şi societăţile iniţiatice", in: K. Bochmann, V. Dumbrava (Hg.), Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2008, pp. 80-88;

"Minorităţile din România în primele decenii postbelice", in: V. Coman (coord.), Dobrogea - model de convieţuire multietnică şi multiculturală, Constanţa: Editura Muntenia, 2008, pp. 427-436;

"The Struggle for Women’s Political Rights in Modern Romania: The Crystallization of Feminist Movement and the Constitutional Debates", in: Irma Sulkunen, Seija-Leena Nevala-Nurma, Pirjo Markkola (eds.), Suffrage, Gender and Citizenship. International Perspective son Parliamentary Reforms, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 259-276 (în colaborare cu M.N. Turliuc); http://www.c-s-p.org/Flyers/Suffrage--Gender-and-Citizenship---International-Perspectives-on-Parliamentary-Reforms1-4438-0162-3.htm)

"Petre P. Carp: viziune şi acţiune politică", in: D. Vitcu (ed.), Prin labirintul istoriei. Stat, societate şi individ în perioada construcţiei naţionale, Iaşi: Junimea, 2009, pp. 273-288;

"Gender and Electoral Rights in Modern Romania", in: V. Spinei, Gh. Cliveti (eds.), Historia sub specie aeternitatis, Bucureşti: Editura Academiei Române; Brăila: Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2009, pp. 453-463;

"Emigraţia românească în Italia şi dificultăţile conservării identităţii româneşti", in: V. Boari, St. Borbely, R. Murea (coord.), Identitatea românească în context european. Coordonate istorice şi culturale, Cluj Napoca: Risoprint, 2009, pp. 308-328 (în colaborare cu M.N. Turliuc);

"20 de ani de la manifestaţia împotriva dictaturii comuniste Iaşi, 14 decembrie 1989 - 14 decembrie 2009", in: N. Panaite (ed.), Iaşi. Scânteia libertăţii 14 decembrie 1989 - 14 decembrie 2009, Iaşi: Alfa, 2009, pp. 179-188;

"Opera reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza. Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris", in: D. Ivanescu, D. Vitcu (eds.), Toţi în Unu. Unirea Principatelor la 150 de ani, Iaşi: Junimea, 2009, pp. 95-102;

"Nationalism and Orthodox Religion as "Social Glue" for Modern Romania in the second half of the 19th Century", in: M. Iacobescu, Gh. Cliveti, D. Balan (eds.), Slujind-o pe Clio, Iaşi: Junimea, 2010, pp. 147-154;

"Naţiune şi naţionalism - înţelesuri şi semnificaţii", in: V. Dumbrava (ed.), Geschichte politisch-sozialer Begriffe in Rumänien und Moldova, Leipzig: Leipziger Universitätverlag, 2010, pp. 230-250;

„Iaşi - împlinire şi destin istoric", in: O. Duşa, Iaşi - metropola Moldovei, Iaşi: Junimea, 2010, pp. 23-31;

"Aspecte legislative privind situaţia minoritarilor evrei la sfârşitul secolului al XIX-lea", in: Venera Achim, Viorel Achim (coord.), Minorităţile etnice în România în secolul al XIX-lea, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010, pp. 245-266;

"The Legal Status of National Minorities in Interwar Romania, 1918-1923. Formation and Transfer of Normativity", in: Viorel Achim (ed.), Identity Projects and Processes in the Romanian Space, 19th-20th Centuries, Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2010 (= Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement No. 4), pp. 53-64;

"Legea Mârzescu din 1924 cu privire la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române", in: Cătălin Turliuc, D. Ivănescu (coord.), Confluenţe identitare şi realităţi demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Iaşi: Junimea, 2010, pp. 41-59;

"Nationalism, Multiculturalism and Minorities’ Rights in the 20th Century Romania. Theoretical and Methodological Aspects", in: M. Brie, S. Sipos, I. Horga (eds.), Ethno-Confessional Realities in the Romanian Area: Historical Perspectives (XVIIIth-XXth Centuries), Suppliment of Eurolimes, Oradea: IRES, 2011, pp. 213-225;

"Cuvânt înainte", in: C. Turliuc, M.S. Ceauşu (eds.), Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), Iaşi: Junimea, 2011, pp. 5-8;

"Studiul grupurilor etnice în România secolului trecut. Consideraţii teoretice şi metodologice", in: C. Turliuc, M.S. Ceauşu (eds.), Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), Iaşi: Junimea, 2011, pp. 9-24;


5. Articole în reviste ştiinţifice

"The Effects of the Great Depression on the Economies of the United States and Great Britain. A Comparaison", in: Anuarul Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Iaşi, tom II, 1992, pp. 244-252;

"The Origins of the First World War. A Possible Interpretation", in: Anuarul Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Iaşi, tom II, 1992, pp. 149-156;

"The «Take-off» Concept and the Developement of American and British Economies", in: Anuarul Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Iaşi, tom III, 1993, pp. 172-189;

"Economic Considerations to the Expansion of the British Empire and the United States", in: Anuarul Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Iaşi, tom IV, 1994, pp. 96-100;

"Neoconservatorism şi reflecţie postmodernă", in: Xenopoliana, tom II, 1994, pp. 86-93;

"Informaţii inedite privind activitatea politică a lui P.P. Carp", in: Analele ştiinţifice de istorie Codrul Cosminului, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, nr. 1 (11), 1995, pp. 264-269 (în colaborare cu Gh. Iacob);

"Naturalizarea evreilor în România 1918-1924", in: Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, tom XXXIV, 1995, pp. 88-98;

"Elita economică în România la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. Rolul industriaşilor evrei", in: Xenopoliana, IV, 1996, pp. 120-132;

"Ponderea şi rolul naţionalităţilor în România modernă. Cazul evreilor 1866-1918", in: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi, tom XXXIII, 1996, pp. 263-287;

"Nationalism and Modernisation in the 19-th Century Central Eastern Europe", in: Xenopoliana, V, 1997, pp. 69-75;

"Ideea naţională şi construcţia politică modernă", in: Xenopoliana, V, 1997, pp. 39-50;

"Modernizarea şi evreii din Moldova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea", in: Studia et Acta Historiae Judeorum Romaniae, tom II, Editura Hasefer, Bucureşti, 1997, pp. 152-160;

"The Impact of Modernisation on the Moldavian Jews in the Second Half of the 19th Century", in: Studia Judaica, VI, Cluj-Napoca, 1997, pp. 127-137;

"National Ideology and the Modern State", în Xenopoliana, VI, Nr. 1-2, 1998, pp. 26-36;

"Memoria socială şi momentul 11 februarie în istoria modernă a României", in: Xenopoliana, VI, Nr. 3-4, 1998, pp. 92-101;

"«Chestiunea evreiască» în viziunea lui P.P. Carp. Anii de început", in: Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, tom IV, Editura Hasefer, Bucureşti, 1999, pp. 99-109;

"Confesiune şi naţionalitate la începutul modernităţii româneşti" [Confession and Nationality at the Beginning of Romanian’s Modernity], in: Xenopoliana, tom VII, 1999, pp. 2-10;

"Naţiune şi acţiune la 1859", in: Arhivele Prahovei, tom V, Ploeşti, 2000, pp. 17-21;

"Procesul locuitorilor din Darabani (1878)", in: Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, tom V, Editura Hasefer Bucureşti, 2000, pp. 163-174;

"Social Representations of Ethnic Groups in Contemporary Romania", in: Xenopoliana, tom VIII, Nr. 1-4, 2000, pp. 125-152 (în colaborare cu N. Turliuc);

"Statutul juridic al naţionalităţilor în România modernă (1866-1878)", in: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi, tom XXXVII, 2000, pp. 161-179;

"The National Minorities of Romania during the «People’s Democracy»", in: Transylvanian Review, Volume X, No. 1, Spring, 2001, pp. 142-150;

"Jewish Emigration from Romania, 1945-1965", in: Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, tom VI, Editura Hasefer Bucureşti, 2001, pp. 268-287;

"Naţiunile Unite şi Liga Arabă în faţa problemei palestiniene (1945-1948)", in: Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, Istorie, tom XLIV-XLV, 1998-1999, Iaşi, 2002, pp. 151-161;

"Jewish Immigration in Romania in the late 19-th Century. The psycho-social impact on native Romanians", in: Studia et Acta Historiae Iudeorum Romaniae, tom VII, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, pp. 154-176;

"Language and Ethnic Identity. A Central Eastern European Approach", in: Strabon. Bulletin d’information historique, tom I, No. 1, Janvier-Juin 2003, Edit. Panfilius, Iaşi, pp. 1-6;

"Drumul spre libertate. Mărturii despre părăsirea "lagărului socialist", in: Revista de istorie socială, Nr. IV-VII, 1999-2002, Iaşi, 2004, pp. 487-499;

"Istoria postbelică a României la Open Society Archives", in: Document. Buletinul Arhivelor Militare Române, An VI, Nr. 2-3 (24-25) 2004, pp. 60-62;

"Nationalism and the Modern State Building", in: Pontes. Review of South East European Studies, tom I, CE USM, Chişinău, 2004, pp. 87-94;

"Minorităţile naţionale din perspectiva raportului public-privat", in: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi, tom XLII, 2005, pp.509-516;

"Tinereţea unui liberal mazzinian: Eugeniu Carada", in: Xenopoliana, tom XIII, Nr. 1-4, 2005, pp. 163-168;

"Redefiniri teritoriale din perspectiva etnonaţionalismului în Europa postcomunistă", in: Orizont XXI, Anul I, Nr. 2, iunie 2006, pp. 53-56;

"Dileme identitare în Basarabia secolului XX" [Identity dilemas in the Twentieh Century Bessarabia], in: Magazin Istoric, Număr special, Basarabia, 2007, pp. 63-69;

"Organizarea administrativ-teritorială şi puterea locală în România "democraţiei populare" 1947-1965", in: Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi, tom XLIII-XLIV, 2006-2007, pp. 597-604;

"Modernization and/or Westernization in Romania during the Late 19-th Century and the Early 20th Century", in: Transylvanian Review, Vol. XVII, No. 1, Spring 2008, pp. 3-11;

"Acţiunea politică a exilului românesc imediat postbelic", in: Anuarul Universităţii "Petre Andrei" din Iaşi, Ştiinţe socio-umane, Serie nouă, tom III, 2008, Institutul European, pp. 69-80;

"Tineretul „României democrat populare". Rezistenţă şi conformism social", in: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol" Iaşi, tom XLVII, pp. 407-416;

"Une profonde empreinte culturelle-historique: la France et le projet national de la Roumanie", in: Codrul Cosminului, New Series, vol. XVIII, No. 2, December 2011, pp. 185-193.