Proiectul ABOLIȚIONISM

 

Activități și rezultate

2015

 

Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării
civile şi politice în România modernă

Activităţi şi rezultate în anul 2015

 

 

I. Documentare

Stagii de cercetare în străinătate:
• Viorel ACHIM la Geheimes Preussisches Staatsarchiv şi Staatsbibliotek, Berlin, Germania, 9-22 noiembrie 2015.
• Raluca TOMI la Archivio di Stato di Napoli şi la Biblioteca Naţională, Napoli, Italia, 16-28 noiembrie 2015.

II. Rezultate

1. Comunicări:


1. Viorel ACHIM: "The problems encountered by former Roma deportees after returning from Transnistria" - comunicare la Fifth international multidisciplinary conference "Beyond Camps and Forced Labour: Current International Research on Survivors of Nazi Persecution", Imperial War Museum, Londra, Marea Britanie, 7-9 ianuarie 2015.
2. Cătălin TURLIUC: "Marile reforme din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza" - comunicare la Simpozionul "Unirea din 1859", Focşani, Ateneul Pastia, 17 ianuarie 2015.
3. Cătălin TURLIUC: "Modernizarea instituţională a României în epoca Unirii Principatelor" - comunicare la Conferinţa "Unirea Principatelor Române şi ecourile sale în Basarabia", organizată de Institutul Cultural Român, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, Republica Moldova, 23 ianuarie 2015.
4. Viorel ACHIM: "Reforma agrară a lui Cuza şi emancipaţii" - comunicare la Simpozionul "Omagiu Făuritorilor Unirii", ediţia a IV-a, organizat de Asociaţia "Al. I. Cuza" Iaşi şi Muzeul Unirii, Iaşi, 23 ianuarie 2015.
5. Cătălin TURLIUC: "Administraţie şi politică în vremea domniei lui Al. I. Cuza" - comunicare la Simpozionul "Omagiu Făuritorilor Unirii", ediţia a IV-a, organizat de Asociaţia "Al. I. Cuza" Iaşi şi Muzeul Unirii, Iaşi, 23 ianuarie 2015.
6. Viorel ACHIM: "Considerations about the territorial distribution of Gypsy slaves in Romanian principalities" - comunicare la Conferinţa Internaţională "Slaving Zones: Cultural Identities, Ideologies, and Institution in the Evolution of Global Slavery", Universitatea din Leiden, Leiden, Olanda, 1-2 iunie 2015.
7. Viorel ACHIM: "Gypsies speak. An analysis of the petitions of the Gypsy slaves in the Romanian principalities, c. 1835-1855" - comunicare la Annual Conference of the Gypsy Lore Society on Romani Studies, Chişinău, Republica Moldova, 10-12 septembrie 2015.
8. Cătălin TURLIUC: "Naţionalism şi propagandă în perioada neutralităţii" - comunicare la Conferinţa "Românii în prima conflagraţie mondială. Tentaţii, opinii şi acţiuni în perioada neutralităţii României", organizată de Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" şi Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 8-9 octombrie 2015.
9. Cătălin TURLIUC: "Nationalism - A Secular Liturgy of Modernity" - la Conferinţa Internaţională "National Identities in Intercultural Dialogue", organizată de Universitatea de Stat a Moldovei şi Biroul de Relaţii Interetnice al Republicii Moldova, Chişinău, Republica Moldova, 28-30 octombrie 2015, Keynote speaker.
10. Cătălin TURLIUC: "Cauza naţională românească în preajma şi în timpul Primului Război Mondial" - comunicare la Simpozionul internaţional "Români-Moldoveni-Europeni. Dileme şi Identităţi", Iaşi-Bălţi-Chişinău, 4-8 noiembrie 2015.

2. Articole şi studii:

1. Cătălin TURLIUC: "Games within Frontiers: Memory and Citizenship in Interwar Romania". In: Gheorghe Cliveti (ed.), Clio în oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub. Omagiu, Iaşi: Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2014, p. 743-754.
2. Viorel ACHIM: "Între integrare şi discriminare: romii ca paradigmă". In: Trivium. Revistă de gândire simbolică, Iaşi (în curs de apariţie).

3. Cărţi:

Aboliţionism şi emancipare în România modernă. Autori: Venera ACHIM, Viorel ACHIM, Raluca TOMI, Cătălin TURLIUC. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2015 (în curs de publicare).

III. Alte activităţi

Acţiuni de popularizare; emisiuni la radio şi TV:
• Participare la dezbarea cu tema "159 de ani de la dezrobirea romilor în Principatele Române", organizată de Centrul Naţional de Cultură a Romilor "Romano Kher", în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Romi, Bucureşti, 20 februarie 2015. Participanţi: Constantin Bălăceanu-Stolnici, Cristian Pârvulescu, Delia Grigore, Vasile Ionescu, Petre Petcuţ, Viorel ACHIM.
• Prelegerea cu titlul "Mihail Kogălniceanu şi aboliţionismul românesc", susţinută de Cătălin TURLIUC la Muzeul "Mihail Kogălniceanu", Iaşi, 19 mai 2015.
• Emisiunea "Ora de istorie" de la Radio România Iaşi, 21 octombrie 2015, cu tema "România lui Carol I", în care Cătălin TURLIUC a vorbit despre emancipare.
• Emisiunea "Cercetarea la răscruce", pe postul Apollonia TV, Iaşi, din 4 octombrie 2015 şi 8 noiembrie 2015, realizată de Cătălin TURLIUC.