Proiectul ABOLIȚIONISM

 

Activități și rezultate

2014

 

Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării
civile şi politice în România modernă

Activităţi şi rezultate în anul 2014

 

I. Documentare

Stagii de cercetare în străinătate:
• Cătălin TURLIUC la Biblioteca Naţională a Franţei din Paris, Franţa, 12-18 noiembrie 2014.
• Venera ACHIM la Centre des Archives diplomatiques de Nantes, Franţa, 17-29 noiembrie 2014.
• Raluca TOMI la Archivio di Stato di Napoli, Italia, 16-28 noiembrie 2014.

II. Rezultate

1. Comunicări:


1. Cătălin TURLIUC: “Secularizarea averilor mănăstireşti - 1863" - comunicare la a VII-a ediţie a Simpozionului Naţional “Unirea Principatelor Române", organizat de Muzeul Vrancei, Focşani, 18 ianuarie 2014.
2. Cătălin TURLIUC: “Alexandru Ioan Cuza - viziune şi acţiune politică" - comunicare la conferinţa “Naţiune şi acţiune la 1859“, organizată de Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul, Cahul, Republica Moldova, 24 ianuarie 2014.
3. Viorel ACHIM: “Some remarks on anti-Semitism and anti-Gypsyism in Romania, the 1930s and early 1940s" - comunicare la Collaborative Wokshop “Anti-Semitism in Romania and Moldova 1881-1991", organizat de Romanian-Moldovan Research Group, Leicester University, Leicester, Marea Britanie, 2 iulie 2014.
4. Cătălin TURLIUC: “Ion I. C. Brătianu şi emanciparea politică în România modernă" - comunicare la simpozionul “150 de ani de la naşterea lui Ion C. Brătianu", organizat de Muzeul Judeţean Argeş şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Argeş, Ştefăneşti-Argeş, 20 august 2014.
5. Viorel ACHIM: “What Gypsies in Romanian principalities thought about their emancipation from slavery? Note on archival documents from the years 1856-1859" - comunicare la Annual Conference of the Gypsy Lore Society on Romani Studies, Bratislava, Slovacia, 11-13 septembrie 2014.
6. Viorel ACHIM: “Între integrare şi discriminare: romii ca paradigmă" - comunicare la simpozion internaţional “Diversitatea uitată a României. Istorie, patrimoniu, memorie", organizat de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Iaşi, Asociaţia “Orbis Tertius / A Treia Lume" (Bucureşti), Institutul de Studii şi Cercetări Simbolice (Iaşi), Asociaţia “Lumina Moldovei" (Târgu-Neamţ), Asociaţia “Al. I. Cuza" (Iaşi) şi Complexul Muzeal Moldova, Iaşi, Târgu-Neamţ, 23-26 octombrie 2014.

2. Articole şi studii:

1. Raluca TOMI: “L’abolizionismo nel dibattito dei leader italiani e romeni nella prima metà dell’Ottocento". In: Transylvanian Review (în curs de publicare).
2. Raluca TOMI: “Iluminismul francez şi problema sclaviei: Jean Jacques Rousseau". In: Revista Istorică (în curs de publicare).
3. Venera ACHIM: “Norme şi particularităţi în aplicarea legii de emancipare a ţiganilor din Ţara Românească (1856)". In: Revista Istorică (în curs de publicare).
4. Cătălin TURLIUC: “Ion I. C. Brătianu şi emanciparea politică în România modernă". In: Revista Istorică (în curs de publicare).

3. Cărţi:

Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859. Coordonatori Venera ACHIM şi Viorel ACHIM. Bucureşti: Editura Academiei Române (în curs de publicare).
Aboliţionismul românesc în texte de epocă, 1830-1860. Ediţie, studiu introductiv şi note de Venera ACHIM, Viorel ACHIM, Raluca TOMI. Bucureşti: EdituraAcademiei Române (în curs de apariţie).

III. Alte activităţi

Emisiuni la radio şi TV:
Emisiune la Radio România Actualităţi, Emisiunea Istorica, cu titlul “Societatea românească în epoca regulamentară", 21 octombrie 2014. Participanţi: Cătălin TURLIUC, Marian Stroia.
• Emisiune la Prima TV, Tele Moldova, dezbatere cu titlul “Ziua internaţională a drepturilor omului", 10 decembrie 2013. Participanţi: Cătălin TURLIUC, Şt. Coste, Radu Tarniceanu, M. Balan.
• Emisiune la Tele Moldova, “150 de ani de la reformele lui Alexandru Ioan Cuza", 1 iulie 2014. Participanţi: Cătălin TURLIUC, Magda Lupu.