Proiectul ABOLIȚIONISM

 

Activități și rezultate

2013

 

Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării
civile şi politice în România modernă

Activităţi şi rezultate în anul 2013
 

 

I. Documentare

Stagii de cercetare în străinătate:
• Viorel ACHIM la Centre des Archives diplomatiques de Nantes (20 august - 3 septembrie 2013) şi Geheimes Staatsarchiv PK Berlin (15-28 septembrie 2013).
• Venera ACHIM la Archives diplomatiques La Courneuve, Paris, şi la Centre des Archives diplomatiques de Nantes (11 august - 3 septembrie 2013).
• Raluca TOMI la Arhivele Naţionale din Torino (7-21 septembrie 2013).
• Dan-Nagy PIENARU în arhive din Istanbul şi Ankara, mai cu seamă în Arhiva Ministerului de Externe (23 iulie - 25 august 2013).

II. Manifestări ştiinţifice organizate în cadrul proiectului

În anul 2013 am organizat în cadrul proiectului de cercetare două conferinţe ştiinţifice:

• Conferinţa “Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859", desfăşurată la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga", Bucureşti, 10-11 octombrie 2013. Organizatorii ştiinţifici ai conferinţei: Viorel ACHIM, Venera ACHIM şi Raluca TOMI. Au fost 20 participanţi cu comunicări. Comunicările prezentate la această conferinţă vor fi publicate într-un volum.

• Conferinţa internaţională “The Status of Minorities in the Balkans, 1814-1914", desfăşurată la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga", Bucureşti, 7-9 noiembrie 2013. Conferinţa a fost organizată de Institutul de Istorie “Nicolae Iorga" Bucureşti (prin colectivul nostru de cercetare) şi Pasts, Inc., Center for Historical Studies, Budapesta. Organizatorii ştiinţifici ai conferinţei: Viorel ACHIM şi Constantin Iordachi. Au fost 14 participanţi cu comunicări, din România, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Turcia şi Ungaria.

O altă manifestare ştiinţifică:
Institutul de Istorie “A. D. Xenopol“ din Iaşi împreună cu proiectul nostru de cercetare au organizat dezbaterea ştiinţifică “Aboliţionism, Emancipare şi Societate civilă în România, secolele XIX-XX", care a avut loc în cadrul Zilelor Academice, la Iaşi, la 31 octombrie 2013. Organizator şi moderator a fost Cătălin TURLIUC. Un alt membru al echipei de cercetare care a participat la dezbatere a fost Venera ACHIM.

III. Rezultate

1. Comunicări:


1. Cătălin TURLIUC: “Emanciparea civilă şi politică în procesul modernizării României în secolul al XIX-lea" - comunicare la a XXXV-a Sesiune Naţională de comunicări ştiinţifice “Acta Moldaviae Meridionalis“, organizată de Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare" din Vaslui, Vaslui, 6-7 decembrie 2012.
2. Cătălin TURLIUC: “Emancipare naţională şi civilă în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza" - comuncare la a II-a ediţie a Simpozionului naţional “Omagiu făptuitorilor Unirii", organizat de Asociaţia “Alexandru Ioan Cuza", Complexul Naţional Muzeal “Moldova" Iaşi, Muzeul Unirii şi Institutul de Istorie “A. D. Xenopol", Iaşi, 23 ianuarie 2013.
3. Cătălin TURLIUC: “Alexandru Ioan Cuza şi rolul său în procesul emancipator din România modernă" - comunicare la Simpozionul “Unirea Principatelor - Idee şi Faptă“, organizat de Institutul de Istorie “A. D. Xenopol", Facultatea de Istorie a Universităţii “Al. I. Cuza" Iaşi şi Muzeul Unirii, Iaşi, 24 ianuarie 2013.
4. Cătălin TURLIUC: “Conflict identitar şi statalitate în spaţiul românesc din perioada modernă" - comunicare la Sesiunea ştiinţifică “95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România“, organizată de Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol“ Iaşi, Academia de Muzică şi Arte Plastice a Republicii Moldova, Institutul Cultural Român “Mihai Eminescu" Chişinău şi Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, Chişinău, 27 martie 2013.
5. Cătălin TURLIUC: “Aboliţionism şi emancipare în societatea românească din secolul al XIX-lea" - comunicare la Simpozionul ştiinţific internaţional “15 ani de Ştiinţe Politice la Universitatea Petre Andrei din Iaşi", Iaşi, 29-30 mai 2013.
6. Cătălin TURLIUC: “România - Modernizare şi Europenizare" - conferinţă individuală în seria “Personalităţi ieşene la Bicaz“, moderator Dr. Silviu Vacaru, Bicaz, 4 iunie 2013.
7. Viorel ACHIM: “The Issue of the Marriages between Freemen and Slaves in Moldavia in the Last Decades of Slavery" - comunicare la Conferinţa internaţională “Intermarriage throughout History", organizată de Universitatea “Babeş-Bolyai" - Centrul de Studierea Populaţiei, Academia Română - Centrul de Studii Transilvane, Societatea Română de Demografie Istorică şi Comisia Internaţională de Demografie Istorică, Cluj-Napoca, 5-8 iunie 2013.
8. Cătălin TURLIUC: “Towards Modernity: Abolitionism and Emancipation in Romania" - comunicare laInternational Conference EUBSR 2013 (European Union and Black See Regions), organizată de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“, Bucureşti, 6-8 iunie 2013.
9. Raluca TOMI: “L’abolizionismo nel dibattito dei leader romeni e italiani (1830-1865)" - comunicare la Convegno romeno-italiano din studi storici “Italia e Romania tra XIX e XX secolo: relazioni, convergenze, contrasti", organizat de Institutul Italian de Cultură din Bucureşti şi Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 28 iunie 2013.
10. Viorel ACHIM: “Social Changes in the Process of Emancipation of Gypsies from Slavery: Romanian Principalities, mid-19th Century" - comunicare la 2013 Annual Conference of the Gypsy Lore Society on Gypsy Studies, Glasgow, Marea Britanie, 12-13 septembrie 2013.
11. Venera ACHIM: “Proprietarii de robi şi dezrobirea" - comunicare la Conferinţa “Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859", organizată de Institutul de Istorie “Nicolae Iorga", Bucureşti, 10-11 octombrie 2013.
12. Viorel ACHIM: “Mutaţii de ordin social în ce priveşte populaţia ţigănească în epoca dezrobirii" - comunicare la Conferinţa “Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859", organizată de Institutul de Istorie “Nicolae Iorga", Bucureşti, 10-11 octombrie 2013.
13. Raluca TOMI: “Mişcarea aboliţionistă şi opinia publică din Principatele Române - căi şi mijloace de influenţare" - comunicare la Conferinţa “Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859", organizată de Institutul de Istorie “Nicolae Iorga", Bucureşti, 10-11 octombrie 2013.
14. Cătălin TURLIUC: “Emancipare, occidentalizare şi transfer normativ la mijlocul secolului al XIX-lea în societatea românească" - comunicare la Conferinţa “Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859", organizată de Institutul de Istorie “Nicolae Iorga", Bucureşti, 10-11 octombrie 2013.
15. Viorel ACHIM: “Slavery and Emancipation in the Romanian Principalities in mid-19th Century" - comunicare la conferinţa internaţională “The Status of Minorities in the Balkans, 1814-1914", organizată de Institutul de Istorie “Nicolae Iorga" Bucureşti şi Pasts, Inc., Center for Historical Studies, CEU Budapesta, Bucureşti, 8-9 noiembrie 2013.
16. Raluca TOMI: “Abolitionist Movement in the Romanian Principalities: Influences, Characteristics" - comunicare la conferinţa internaţională “The Status of Minorities in the Balkans, 1814-1914", organizată de Institutul de Istorie “Nicolae Iorga" Bucureşti şi Pasts, Inc., Center for Historical Studies, CEU Budapesta, Bucureşti, 8-9 noiembrie 2013.
17. Cătălin TURLIUC: “The Civil and Political Emancipation in Modern Romania" - comunicare la conferinţa internaţională “The Status of Minorities in the Balkans, 1814-1914", organizată de Institutul de Istorie “Nicolae Iorga" Bucureşti şi Pasts, Inc., Center for Historical Studies, CEU Budapesta, Bucureşti, 8-9 noiembrie 2013.

2. Articole şi studii:

1. Viorel ACHIM: “The Issue of the Marriages between Freemen and Gypy Slaves in Moldavia in the Last Decades of Slavery". In: Romani Studies (în curs de publicare).
2. Venera ACHIM: “The Implementation of the Law for Emancipation from Slavery in Moldavia (1855): A Case Study". In: Transylvanian Review (în curs de publicare).
3. Cătălin TURLIUC: “Emanciparea civilă şi politică în procesul modernizării României în secolul al XIX-lea". In: Acta Moldaviae Meridionalis, XXXIV (2013) (sub tipar).
4. Cătălin TURLIUC: “Towards Modernity: Abolitionism and Emancipation in Romania" - articol în vol. EUBSR 2013 International Conference (în curs de publicare).
5. Venera ACHIM: “Proprietarii de robi şi dezrobirea". In: Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859. Coordonatori Venera Achim şi Viorel Achim. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2014, p. 187-195.
6. Viorel ACHIM: “Mutaţii de ordin social în ce priveşte populaţia ţigănească în epoca dezrobirii" - studiu în vol. Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859. Coordonatori Venera Achim şi Viorel Achim. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2014, p. 197-211.
7. Raluca TOMI: “Mişcarea aboliţionistă şi opinia publică din Principatele Române - căi şi mijloace de influenţare" - studiu în vol. Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859. Coordonatori Venera Achim şi Viorel Achim. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2014, p. 173-186.
8. Cătălin TURLIUC: “Emancipare, occidentalizare şi transfer normativ la mijlocul secolului al XIX-lea în societatea românească" - studiu în vol. Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859. Coordonatori Venera Achim şi Viorel Achim. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2014, p. 13-24.