Proiectul ABOLIȚIONISM

 

Activități și rezultate

2011

 

Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării
civile şi politice în România modernă


I. Documentare

Stagiu de cercetare în străinătate:
• Cătălin TURLIUC la British Library, Londra, Marea Britanie, în perioada 10-18 decembrie 2011.

II. Manifestări ştiinţifice organizate în cadrul proiectului

Masa rotundă cu titlul “Dezrobirea ţiganilor ca problemă istoriografică", Institutul de Istorie “Nicolae Iorga", Bucureşti, 18 noiembrie 2011.
În cadrul mesei rotunde, prezentările făcute de membrii echipei de cercetare - Viorel ACHIM, “Dezrobirea ţiganilor în istoriografie"; Venera ACHIM, “Izvoarele studierii robiei şi dezrobirii ţiganilor"; Raluca TOMI, “Aboliţionismul românesc şi conexiunile sale internaţionale"; Cătălin TURLIUC, “Emanciparea civilă şi politică în România modernă" - au făcut un bilanţ al cercetării de până acum în legătură cu dezrobirea ţiganilor şi emanciparea civilă în principatele române şi apoi România în secolul al XIX-lea şi au încercat o poziţionare a proiectului nostru pe harta cercetării româneşti şi internaţionale în domeniu.

III. Rezultate

1. Comunicări:


1. Venera ACHIM: “Instituţionalizarea statisticii - un aspect al modernizării Principatelor Române (1831-1862)" - comunicare la Sesiunea anuală de comunicări a Institutului de Istorie “Nicolae Iorga", Bucureşti, 6-7 decembrie 2011.