LISTA PUBLICAŢIILOR

 

Dr. Venera Achim

 

1. Cărţi

(colaborare, autor Addenda) Bibliografia Istorică a României. Vol. VIII (1989-1994). Coordonator Gheorghe Hristodol. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1996. (Institutul de Istorie Cluj-Napoca)

(colaborare, autor Addenda) Bibliografia Istorică a României. Vol. IX (1994-1999). Coordonator Gheorghe Hristodol, Cluj-Napoca, 2000. (Academia Română. Institutul de Istorie Cluj-Napoca. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca)

(colaborare, autor Addenda) Bibliografia Istorică a României. Vol. X (2000-2004). Coordonator Gheorghe Hristodol. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005. (Academia Română. Institutul de Istorie Cluj-Napoca. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca)

(colaborare, coautor Addenda) Bibliografia Istorică a României. Vol. XI (2004-2006). Coordonator Stelian Mândruţ. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2007. (Academia Română. Institutul de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca)

(colaborare, coautor Addenda) Bibliografia Istorică a României. Vol. XII (2007-2008), Partea I şi Partea II. Coordonator Stelian Mândruţ. Bucureşti: Editura Academiei Române, Cluj-Napoca: Argonaut, 2009-2010. (Academia Română. Institutul de Istorie “George Bariţiu” Cluj-Napoca. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” Cluj-Napoca)

(coeditor) Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea. Vol. V. Coordonator Daniela Buşă. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009. (Academia Română. Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga”)

(coeditor) Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea. Vol. VI. Coordonator Daniela Buşă. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010. (Academia Română. Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga”)

(co-editor) Documente de arhivă privind robia ţiganilor. Epoca dezrobirii. Culegere editată de Venera Achim şi Raluca Tomi. Cu colaborarea Florinei Manuela Constantin. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010.

Ţiganii din Principatele Române în epoca dezrobirii. Aspecte economice şi statistice (1830-1860) (în curs de apariţie 2012).

Sedentarizarea fierarilor în satele Țării Românești în epoca regulamentară (în curs de apariţie).

2. Coordonări de volume

Naţiunea română – idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani. Volum îngrijit de Alexandru Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006, 625 p. (Academia Română)

Minorităţile etnice în România în secolul al XIX-lea. Coordonatori: Venera Achim [şi] Viorel Achim. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010, 316 p.

3. Studii şi articole (selecţie)

“Sedentarizarea ţiganilor în documente de arhivă din anul 1863”. Revista Istorică, S.N., IX (1998), 5-6, p. 419-423.

“Locul ţiganilor (robilor) în economia Principatelor Române în perioada dezrobirii (1830-1860)”. In: Două secole de tranziţie românească. Studii. Coordonator Maria Mureşan. Bucureşti: Editura Economică, 2003, p. 68-88.

“Desfiinţarea sclaviei în cele două Americi şi în Principatele Române în secolul al XIX-lea – O paralelă”. In: Europa şi noi. Studii de istoria economiei. Coordonator Maria Mureşan. Bucureşti: Editura ASE, 2005, p. 373-394.

“Statistica ţiganilor în Principatele Române în perioada 1830­-1860”. In: Revista Istorică, S.N., XIV (2005), 5-6, p. 97-122.

[Achim-Venera_Statistica-tiganilor_2005.pdf]

“Documente inedite despre Mihail Kogălniceanu şi rolul său în dezrobirea ţiganilor”. In: Naţiunea română – idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani. Volum îngrijit de Alexandru Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006, p. 467-474.

“Sedentarizarea fierarilor în satele Ţării Româneşti în deceniul 1840-1850”. Revista Istorică, S.N., XVII (2006), 5-6, p. 71-82.

“Emanciparea ţiganilor şi programul legislativ al guvernului provizoriu” [The Emancipation of the Gypsies and the Program of the Provisory Government of 1848]. Revista Istorică, S.N., XX (2009), 1-2, p. 63-72.

[Achim-Venera_Emanciparea_2009.pdf]

“Voyagers étrangers de la première moitié du XIXe siècle. Relations sur les Tsiganes des Principautés Roumaines”. In: Vers l’Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Grèce, Constantinople. Volume coordonné et édité par Lidia Cotea. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 179-196.

“Bonds Issued in 1856-1858 in Moldavia and Wallachia in Compensation to Former Slave Owners”. Transylvanian Review, XIX (2010), 1, p. 121-131.

“The Policy of Settling Gypsy Blacksmiths in the Wallachian Villages, 1831-1848”. In: Identity Projects and Processes in the Romanian Space, 19th-20th Centuries. Edited by Viorel Achim. Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2010 (= Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement No. 4), pp. 37-49.

[Achim-Venera_The-Policy-of-Settling_2010.pdf]

4. Comunicări ştiinţifice (selecţie)

“Aspecte ale legislaţiei de dezrobire a ţiganilor din Principatele Române” – comunicare la Al II-lea Simpozion Internaţional “Cercetare şi Istorie. Studii interdisciplinare”, organizat de Universitatea Dunării de Jos, Galaţi, 7-9 mai 2008.

“O categorie fiscală creată în perioada regulamentară: ţiganii patentari din Ţara Românească” – comunicare la Conferinţa internaţională “Procese de integrare economică europeană modernă”, organizată de Academia de Studii Economice, Bucureşti, 19-20 septembrie 2008.

“Ţiganii din Principatele Române văzuţi de Alfred Poissonnier” – comunicare la Simpozionul ştiinţific cu titlul “Aventuri în ţinuturile româneşti. Pagini uitate din memorialele unor călători străini din secolul al XIX-lea”, organizat de Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, Bucureşti, 15 octombrie 2008.

“Emanciparea ţiganilor şi programul legislativ al guvernului provizoriu din 1848” – comunicare la Sesiunea anuală a Institutului de Istorie “Nicolae Iorga”, Bucureşti, 4-5 decembrie 2008.

“Voyagers étrangers de la première moitié du XIXe siècle – Relations sur les Tziganes des Principautés Roumaines” – comunicare la colocviul internaţional “Vers l’Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Grèce, Constantinople”, organizat de Centrul de Cercetări HETEROTOPOS al Universităţii din Bucureşti şi Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages de l’Université de Sorbonne-Paris 4, Bucureşti, 11-12 mai 2009.

“Catagrafia ţiganilor fierari din 1847-1848. Judeţul Teleorman” – comunicare la Conferinţa “Studii de istorie socială în România. Noi perspective”, organizată de Central European History University, CEU-HESP Comparative History Program şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti, 12-13 iunie 2010.

“Instituţionalizarea statisticii – un aspect al modernizării Principatelor Române (1831-1862)” – comunicare la Sesiunea anuală de comunicări a Institutului de Istorie “Nicolae Iorga”, Bucureşti, 6-7 decembrie 2011.