LISTA PUBLICAŢIILOR

 

Dr. Raluca Tomi

 

1. Cărţi

(coautor)·Institutul de Istorie Nicolae Iorga” 1937-1948. București, Oscar Print,·2009. (Academia Română. Institutul de Istorie·”Nicolae Iorga”)

Români şi italieni în perioada constituirii statelor naţionale (1848-1866) (în curs de apariţie).

2. Culegeri de documente

(coeditor) Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea. Vol. II. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005. (Academia Română. Institutul de Istorie·”Nicolae Iorga”)

(coeditor) Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea. Vol. III. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006. (Academia Română. Institutul de Istorie·”Nicolae Iorga”)

(coeditor)·Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea. Vol. V.·Bucureşti:·Editura Academiei Române, 2009. (Academia Română. Institutul de Istorie·”Nicolae Iorga”)

(coeditor) Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea. Vol. VI.·Bucureşti:·Editura Academiei Române, 2010. (Academia Română. Institutul de Istorie·”Nicolae Iorga”)

(coeditor) Documente de arhivă privind robia ţiganilor. Epoca dezrobirii. Culegere editată de Venera Achim şi Raluca Tomi. Cu colaborarea Florinei Manuela Constantin. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010.

3. Studii şi articole (selecţie)

“Contribuţii la studiul proiectelor mazziniene în aria Europei-centro-orientale (1866-1870)”. Revista Istorică, S.N., IV (1993), 11-12, p. 1036-1045.

“Lorenzo Valerio şi românii (1835-1849)”. Revista Istorică, S.N., VII (1996), 11-12, p. 821-828.

“Presa bilingvă româno-italiană din secolul al XIX-lea”. Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XIII (1999), p. 189-209.

“Rapoarte consulare italiene inedite despre revoluţia de la 1848”.·Revista Istorică, S.N., X (1999), 5-6, p. 471-485.

“Gustav Frigyesy’s Diary”. Revue Roumaine d’Histoire, XXXIX (2000), 1-4, p. 149-169.

“Romeni e italiani durante la rivoluzione del 1848-1849”. Annuario, 2 (2000), Venezia, p. 155-175.

“Italia în presa română în anii 1848-1849”. Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XIV-XV (2000-2001), p. 63-72.

“Nicolae Iorga e Italia”. In: Quaderni Nicolae Iorga. Atti del Convegno italo-romeno Nicolae Iorga, organizzato all’Istituto Romeno di Cultura di Venezia. 9-10 novembre 2000. Venezia, 2001, p. 82-101.

“Una biobibliografia italiana di Nicolae Iorga”. In: Quaderni Nicolae Iorga. Atti del Convegno italo-romeno Nicolae Iorga, organizzato all’Istituto Romeno di Cultura di Venezia. 9-10 novembre 2000. Venezia, 2001, p. 135-169.

“Romeni e italiani nel periodo dell’essilio rivoluzionario (settembre 1849 – dicembre 1852). Affinità. Opinioni. Contatti”. Annuario, 3 (2001), Venezia, p. 205-222.

“Romeni e italiani nel 1866. Il principe straniero e la questione di Venezia”. Annuario, 4 (2002), Venezia, p. 195-214.

“Români şi italieni în timpul Războiului Crimeii (1853-1856)”. Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XV (2002), p. 238-255.

“Nicolae Iorga şi Veneţia”. Revista Istorică, S.N., XIII (2002), 1-2, p. 54-63.

“Europa şi recunoaşterea principelui Carol. Era posibilă o intervenţie otomană la nordul Dunării în vara lui 1866?” Revista Istorică, S.N., XIII (2002), 3-4, p. 5-16.

“Alexandru Marcu e Venezia: uno studio inedito sul «fenomeno veneziano»”. In: Dall’Adriatico al Mar Nero: Veneziani e Romeni, tracciati di storie comuni. Ed. G. A. Popescu. Roma, 2003, p. 275-201.

“Revoluţia în concepţia liderilor politici români şi italieni înainte şi după 1848”. Revista Istorică, S.N., XIV (2003), 1-2, p. 189-207.

“Ion Bălăceanu şi înlăturarea lui Cuza. Documente inedite”. Revista Istorică, S.N., XIV (2003), 5-6. p. 231-242.

“Români şi italieni în perioada constituirii statelor naţionale (1859-1861)”. Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XVI (2003), p. 23-48.

“Imaginea constituirii regatului italian în presa din Principate 1859-1861”. In: Identitate naţională şi spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de ani. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2003, p. 393-403.

“L’immagine degli stati italiani nella stampa romena (1829-1847)”. Annuario, 5 (2003), Venezia, p. 378-392.

“Testimonianze inedite su antiche cospirazioni e cospiratori. L’attività di Gusztav Frigyesy nei Principati (1863-1864)”. In: Quaderni della Casa Romena di Venezia, 2 (2002), Venezia-Bucureşti, 2003, p. 186-204.

“Aspecte ale domniei lui Carol I in viziunea consulilor italieni (1866-1878)”. In: Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tahsin Gemil. Coordonatori: Daniel Flaut, Iolanda Ţighiliu. Constanţa: Ovidius University Press, 2003, p. 186-203.

“Un raport consular inedit despre revoluţia română de la 1848-1849”. Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XVII (2004), p. 77-101.

“Români şi italieni între restauraţie, reforme şi revoluţie 1815-1848”. Revista Istorică, S.N., XV (2004), 1-2, p. 21-40.

“The Unknown Files from Minority Press (1940-1944)”. Historical Yearbook, I (2004), p. 221-230.

“Structuri sociale din spaţiul românesc în viziunea călătorilor străini 1774-1820”. In: Oraşul românesc şi lumea rurală. Realităţi locale şi percepţii europene la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea. Editori: Ileana Căzan, Daniela Buşă. Brăila: Editura Istros, Muzeul Brăilei, 2004, p. 65-87.

“Români şi italieni. Contacte culturale, afinităţi spirituale în prima jumătate a secolului al XIX-lea”: In: Istoria: Contribuţii în căutarea unui nou mesaj. Profesorului Ion Stanciu la împlinirea vârstei de 60 de ani. Coordonatori: Iulian Oncescu, Silviu Miloiu. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2005, p. 55-82.

“Aspecte ale modernizării infrastructurii şi a armatei din Principate în viziunea călătorilor străin”. In: Societatea românească între modern şi exotic văzută de călători străini (1800-1847). Coordonatori: Ileana Căzan, Irina Gavrilă. Bucureşti: Oscar Print, 2005, p. 174-201.

“Călători străini despre cultura scrisă, ştiinţă şi creaţia populară din Principate (1822-1847)”. In: Societatea românească între modern şi exotic văzută de călători străini (1800-1847). Coordonatori: Ileana Căzan, Irina Gavrilă. Bucureşti: Oscar Print, 2005, p. 243-265 (colaborare cu Marian Stroia).

“Călători străini despre Regulamentul organic”. Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XVIII (2005), p. 85-100.

“Histoire de la maison de commerce Pedemonte et fils”. Historical Yearbook, III (2006), p. 111-134.

“Teorii asupra reorganizării instituţionale a Italiei (1777-1847)”. Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XIX (2006), p. 73-92.

“Sfaturi către un tânăr principe. Mărturii despre primii ani de domnie ai lui Carol I (1866-1867)”. In: Hegemoniile trecutului. Evoluţii româneşti şi europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani. Coordonatori: Mioara Anton, Florin Anghel, Cosmin Popa. Bucureşti: Curtea Veche, 2006, p. 55-71.

“Între revoluţie şi război: cazul românilor şi al italienilor”. Revista Istorică, S.N., XVI (2005), nr. 1-2, p. 53-68.

Reprodus în: Războiul Crimeii. 150 de ani de la încheiere. Coordonator Adrian Silvan Ionescu. Brăila: Editura Istros, Muzeul Brăilei, 2006, p. 57-77.

“Dimitrie Kretzulescu voluntar în Războiul Crimeii. Mărturii inedite”. In: Războiul Crimeii. 150 de ani de la încheiere. Coordonator Adrian Silvan Ionescu. Brăila: Editura Istros, Muzeul Brăilei, 2006, p. 183-197.

“Aboliţionismul românesc la 1848. Influenţe, trăsături”. Revista Istorică, S.N., XX (2009), 1-2, p. 47-61. 

Tomi, Raluca_Abolitionismul romanesc la 1848_2009.pdf

“Imigraţia italiană în spatial românesc: Italienii din Galaţi şi Ismail”. Revista Istorică, S.N., XIX (2008), 3-4, p. 215-218.

Tomi, Raluca_Imigratia italiana_2009.pdf

”Les pays roumains-un possible espace de la colonisation dans la vision des voyageurs étrangers du XIX siècles”. In: Vers l’Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Grèce, Constantinople. Volume coordonné et édité par Lidia Cotea. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, p. 217-235.

”Un izvor inedit despre istoria românilor. Jurnalul lui Adolphe Billecocq”. Studii și Materiale de Istorie Modernă, XXII (2009), p. 141-163.

”Politica Italiei în europa răsăriteană şi Balcani: cazul României (1866-1875)”. In: Românii şi geopolitica marilor puteri 1718-1918. Coordonatori: Daniela Buşă, Ileana Căzan. Bucureşti: Oscar Print, 2009, p. 137-19.

“Mişcarea aboliţionistă din principate şi impactul ei asupra legislaţiei de dezrobire (1849-1856)”. Revista Istorică, S.N., XXI (2010), 1-2, p. 57-71.

Tomi, Raluca_Miscarea abolitionista_2010.pdf

“Italieni în slujba Marii Uniri. Mărturii inedite”. Revista Istorică, S.N., XXI (2010), 3-4, p. 279-292.

Tomi, Raluca_Italieni in slujba Marii Uniri_2010.pdf

“Una traduttrice meno conosciuta di Dante: Maria Ghiţu e gli echi europei delle sue traduzini della «Divina Commedia»”. Historical Yearbook, VII (2010), p. 77-92.

Tomi, Raluca_Una traduttrice_2010.pdf

Raluca TOMI: "Colonizarea cu populaţii străine a principatelor române (1831-1866). Între nevoia de modernizare şi cea de menţinere a «fiinţei naţionale»". In: Minorităţile etnice în România în secolul al XIX-lea. Coordonatori: Venera Achim şi Viorel Achim. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2010, p. 77-91.

“The French Influence over the Abolitionism in the Romanian Principalities”. In: Identity Projects and Processes in the Romanian Space, 19th-20th Centuries. Edited by Viorel Achim. Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2010 (= Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement No. 4), p. 9-22.·

Tomi, Raluca_The French Influence_2010.pdf

“A Destiny between Science and Espionage: Alexander Eck”. Historical Yearbook, VIII (2011), p. 67-96.

Tomi, Raluca_A Destiny_2011.pdf

“Italienii din oraşele Moldovei şi rolul lor în modernizarea comunităţilor locale 1825-1866”. In: Confluenţe identitare şi realităţi demografice la Est de Carpaţi în sec. XIX-XX. Coordonatori: Cătălin Turliuc, Dumitru Ivănescu. Iaşi: Junimea, 2010, p. 339-365.

“Italian Travelers about the Romanian Society of the 19th Century”. In: Iolanda Ţighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut (eds.), From Kaftan to Redingote: The Romanian World from Exotism to Modernism. Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2011, p. 87-111.

“The Situation of Foreigners in the Romanian Principalities: The Case of the Italians (1833-1878)”. In: Iolanda Ţighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut (eds.), From Kaftan to Redingote: The Romanian World from Exotism to Modernism. Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2011, p. 111-127.

“L’Italia e la modernizzazione dei Principati romeni 1856-1866”. In: Francesco Guida (coord.), Italia e Romania verso L’Unità nazionale, Bucureşti: Humanitas, 2011, p. 50-74.

“Între Franţa şi România. Jules Brun şi scrierile despre români”. In: Frontierele necunoscutului. De la vest la est prin Ţările Române: impresii de călătorie (secolul XIX). Coordonator Irina Gavrilă. Bucureşti: Oscar Print, 2011, p. 79-90.

4. Comunicări şi conferinţe (selecţie)

“Între Franţa şi România: Jules Brun şi scrierile sale despre români” – comunicare la colocviul “Frontierele necunoscutului. De la vest la est prin Ţările Române: impresii de călătorie (secolul XIX )”, Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, Bucureşti, 25 mai 2011.·

“Nicolae Iorga şi Veneţia” – comunicare la conferinţa dedicată a 140 de ani de la naşterea lui Nicolae Iorga, Botoşani, 6-7 iunie 2011.

“L’Italia e la modernizzazione dei Principati romeni 1856-1866” – comunicare la colocviul de studii organizat cu ocazia a 150 de ani de la Unitatea Italiei, organizat de Ambasada Italiei la Bucureşti, Institutul Italian de Cultură din Bucureşti, Asociazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo, Centro romeno-italiano di studi storici şi Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 16-17 iunie 2011.

L’eco dell’unificazione italiana nella stampa romena (1859-1870)” – comunicare în cadrul colocviului organizat de Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, cu ocazia celor 150 de ani de la formarea statului italian, Roma, 24-25 octombrie 2011.