LISTA PUBLICAŢIILOR


Nagy Pienaru

 

1. Coordonări de volume

Naţiune română. Idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani, Bucureşti, 2006 (împreună cu Alexandru Zub şi Venera Achim).

Ion Matei, Reprezentanţii diplomatici (Capuchehăi) ai Ţării Româneşti la Poarta Otomană, Editura Academiei Române,Bucureşti, 2008 (împreună cu Teodor Teoteoi).

Moştenirea Istorică a Tătarilor, vol. I, Bucureşti, 2010 (împreună cu Gemil Tahsin).

Moştenirea Istorică a Tătarilor, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012 (împreună cu Gemil Tasin).

2. Studii şi articole

“Imagini şi stereotipuri despre otomani în veacul al XV-lea", în Revista de Istorie, 38, 1985, nr. 5, p. 418-432.

“Relaţiile lui Mircea cel Mare (1388-1418) cu Mehmed I Çelebi (1413-1421)", în Revista de Istorie, 39, 1986, nr. 8, p. 774-794.

“Les Pays Roumains et le Proche Orient (1420-1429)", part I, în Revue Roumaine d`Histoire, XXVIII, 1989, nr. 3, p. 189-207; part II, ibidem, XXIX, 1990, nr. 1-2, p. 69-103.

“Le livre des Comptes du trésor (1694-1704) de Constantin Brancovan (1688-1714), source pour la connaissance des relations économiques roumano-ottomanes", în vol. Milletlerası Türkiye Sosyal ve Iktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler, Istanbul 21-15 Agustos 1989, Ankara, 1990, p. 833-838.

“O relaţie de călătorie raguzană din 1672-1673 necunoscută", în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XI, 1992, p. 151-162.

“Un document inedit din 1538", în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XII, 1994, p. 151-160.

“Relaţiile lui Mircea cel Bătrân cu emiratul pontic Candar-oğullari", în Revista Istorică, VII, 1996, nr. 7-8, p. 483-510.

“Informaţii istorice dintr-o colecţie inedită de documente otomane din 1737: "Telhisat-i Sadrazam Muhsinzade Çelebi Abdullah Paşa"", în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XV, 1997, p. 85-96.

“Un raport viziral (telhis) inedit din 1737 referitor la Ibrahim Muteferikka şi Ahmed Paşa Bonneval", în vol. In Honorem Dr. Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1998, p. 181-185.

“Tratatul de pace moldo-otoman (1486)", în vol. Naţional şi universal în istoria românilor. Studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1998, p. 264-303.

“Marea Neagră şi Otomanii. I. Politica pontică a lui Bayezid Fulgerul", în Revista Istorică, X, 1999, nr. 1-2, p. 57-84.

“Otomanii şi Hoarda de Aur. Relaţiile lui Murad II cu Uluğ Mehmed", în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XX, 2002, p. 161-180.

“Un document otoman necunoscut din 1476", în Revista Istorică, XIII, 2002, nr. 1-2, p. 229-241.

“O misiune diplomatică otomană în Ungaria (1486)", în Revista Istorică, XIII, 2002, nr. 3-4, p. 141-148.

“The Black Sea and the Ottomans: The Pontic Policy of Bayezid the Thunderbolt", în vol. Ottoman Borderlands. Issues, Personalities And Political Changes, ed. Kemal H. Karpat, Robert W. Zens, The University of Wisconsin Press, Madison, 2003, p. 33-57.

“Confruntare şi diplomaţie la Dunăre. Tratatele de pace otomano-ungare încheiate între Bayezid II şi Matia Corvin", în Revista Istorică, XIV, 2003, nr. 3-4, p. 175-194.

““Proiectul scitic". Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Hoarda Mare", în Revista Istorică, XIV, 2003, nr. 5-6, p. 121-135.

“Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Hanatul din Crimeea. O controversă: prima incursiune tătară în Moldova", în vol. Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tahsin Gemil, Constanţa, 2003, p. 97-123; republicat în vol. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine, Putna, 2004, p. 275-306.

“The Black Sea and the Ottomans: The Pontic Policy of Bayezid the Thunderbolt", în International Journal of Turkish Studies, Vol. 9, 2003, nos. 1-2, p. 33-57.

“Moldova şi Hanatul din Crimeea. 1484-1492", în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XII, 2004, p. 125-132.

“Timurizii şi Marea Neagră, în vol. Marea Neagră. Puteri maritime - puteri terestre (sec. XII-XVII), Bucureşti, 2006, p. 159-198.

“Otomanii şi Habsburgii. Diplomaţie şi confesiune. Două documente otomane din 1616", în Revista Istorică, XIX, 2008, nr. 1-2, p. 83-97.

“Românii şi tătarii. Relaţiile Ţării Româneşti cu Hoarda de Aur în vremea lui Mircea cel Bătrân", în vol. Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea, ed. Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr, Editura Istros, Brăila, 2008, p. 297-330.

“Sfidarea lui Mehmed Cuceritorul de către Uzun Hasan. Un izvor inedit", în Analele Putnei, IV, 2008, nr. 1, p. 97-104 (în colaborare cu Ştefan Andreescu).

“Propaganada Ungariei versus România. Documente ale Serviciului Special de Informaţii (1941-1943) (Partea I)", în Revista Istorică, XIX, 2008, nr. 5-6, p. 497-517; Partea II, ibidem, XX, 2009, nr. 1-2, p. 5-37 (în colaborare cu Mâţă Cezar).

“Un act otoman privitor la convertirea voievodului Iliaş (30 mai 1551)", în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XXVII, 2009, p. 101-110.

“Un călător otoman prin Banat (1807): diplomatul Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi", în Revista Istorică, XX, 2009, nr. 5-6, p. 439-446.

“Fondarea Hanatului din Crimeea", în Moştenirea Istorică a Tătarilor, vol. I, Constanţa, 2010, p. 107-122.

“Notes sur le manuscrits turcs de Cluj. Une lettre d’amour (aşkname) dans une collection d’inşa du début du XIXe siècle", în Historical Yearbook, VII, 2010, p. 117-122.

“Moldova şi Imperiul Otoman. Solia lui Ştefan cel Mare din 1485", în vol. Putna. Ctitorii ei şi lumea lor, Bucureşti 2011, p. 85-98.

“The Sublime Porte and Transylvania. I. An Unpublished Ottoman Document Concerning the Peace of Vasvár (1664)", în Historical Yearbook, VIII, 2011, p. 56-66.

“Călătoria lui Azmi Ahmed Efendi" şi “Călătoria lui Mahmud Raif Efendi", în Călători străini despre Ţările Române, Supliment, vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, p. 263-267 şi p. 268-270.

“Cetatea Albă / Ak Kerman la începutul veacului al XVI-lea. Traficul portului în anul 1505", în vol. Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, ed. Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazar, Iaşi, 2012, p. 181-190.

“Hacı Giray (1438-1466). Han şi negustor / Hacı Giray (1438-1466). Khan and Merchant", în Moştenirea istorică a tătarilor, vol. II, ed. Tasin Gemil, Nagy Pienaru, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 135-149.
Pienaru

Pienaru-Nagy_Haci-Giray_2012.pdf

“Campania otomană din 1484. Mărturia lui Ibn Kemal", în Analele Putnei, VIII, 2012, nr. 1, p. 43-58 (în colaborare cu Ovidiu Cristea).

“Ţara Românească, Moldova şi bătălia de la Başkent", în Analele Putnei, VIII, 2012, nr. 1, p. 17-36 (în colaborare cu Ovidiu Cristea).