LISTA PUBLICAŢIILOR


Florina Manuela Constantin

 

1. Cărţi

(coautor) Violeta Barbu, Florina Manuela Constantin, Gheorghe Lazăr, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Andreea Iancu: De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei în Ţara Românească (sec. XVI-XIX). Bucureşti: Institutul Cultural Român, 2007.

2. Culegeri de documente

(co-editor) Documenta Romaniae Historica, Seria B, Ţara Românească, vol. XXXVII, 1652. Volum întocmit de Violeta Barbu, Constantin Bălan, Florina Manuela Constantin. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2006, LXXX + 460 p.

(co-editor) Documenta Romaniae Historica, Seria B, Ţara Românească, vol. XXXVIII, 1653. Volum întocmit de Oana Rizescu, Marcel-Dumitru Ciucă, Florina Manuela Constantin, Andreea Iancu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2008, LVI + 365 p.

(co-editor) Documenta Romaniae Historica, B, Ţara Românească, vol. XXXIX, 1654. Volum întocmit de Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Florina Manuela Constantin, Constanţa Ghiţulescu, Oana Popescu. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010, CX + 818 p.

3. Studii şi articole

“Aspecte privind domeniul funciar al spătarului Mihai Cantacuzino”. Revista Arhivelor, LXXXII (2005), 1-2, p. 118-124.

“Începuturile lăcaşului religios de la Zlătari (Bucureşti)”. Revista Istorică, S.N., XVII (2006), 5-6, p. 19-34.

“Robii ţigani din Ţara Românească în justiţie: cutume şi ipostaze juridice. Studiu de caz (hrisovul din 21 iunie 1637)”. Revista Istorică, S.N., XVIII (2007), 1-2, p. 91-108.

“«Cum să faci cerneală să scrii cu dânsa pă hârtiie». Prepararea lichidelor pentru scris, în manuscrisele româneşti (sfârşitul secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea)”. Argesis. Studii şi comunicări, Seria Istorie, XVI (2007), p. 243-256.

“Robia în pravilele româneşti ale secolului al XVII-lea. Îndreptarea Legii (1652)”. Revista Istorică, S.N., XX (2009), 1-2, p. 73-100.

Constantin, Florina Manuela_Robia_2009.pdf

 

“Liens de parenté et liens sociaux chez les esclaves tsiganes de Valachie. Le «sălaş» au XVIIe siècle”. In: L’esclavage en noir et blanc. Volum coordonné par Roger Botte et Alessandro Stella. Paris (în curs de apariţie).

4. Comunicări la conferinţe (selecţie)

“Câteva consideraţii referitoare la ctitoria religioasă de la Zlătari (București, sec. al XVII-lea)” – comunicare la Colocviul anual organizat de Muzeul Naţional Cotroceni, București, 24 mai 2006.

“Entre la circulation des biens et le mouvement des personnes. Les esclaves tsiganes de Valachie au XVIIe siècle” – comunicare la Colocviul româno-bulgar, organizat în cadrul schimburilor interacademice dintre Academia Română şi Institutul de Studii Balcanice din Sofia, Sofia, Bulgaria, 27 septembrie 2007.

“Ţiganii şi instituţia robiei în Ţara Românească. O cutumă privind dreptul de stăpânire asupra copiilor” – comunicare la Simpozionul internaţional organizat de Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, 8 mai 2008.

“«Les âmes» et leur prix. L’échange des esclaves tsiganes de Valachie à la première moitié du XVIIe siècle” – comunicare la Colocviul româno-bulgar, organizat în cadrul schimburilor interacademice dintre Academia Română şi Institutul de Studii Balcanice din Sofia, București, 20 octombrie 2008.

“Une forme particulière de servitude: l’esclavage des tsiganes en Valachie” – comunicare în cadrul proiectului de colaborare cu Institutul de Studii Balcanice din Sofia, Universitatea din Blagoevgrad, Bulgaria, 13 mai 2009.

“«Obraze» sau «lucruri mişcătoare»? Robii ţigani şi ambiguitatea unui statut social” – comunicare la Conferinţa “Studii de istorie socială în România. Noi perspective”, organizată de Central European History University, CEU-HESP Comparative History Program şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti, 12-13 iunie 2010.