CURRICULUM VITAE

 

Prof. dr. Cătălin Turliuc

 

DATE PERSONALE

Prenume şi nume: CĂTĂLIN TURLIUC
Data şi locul naşterii: 11 septembrie 1962, Simeria (jud. Hunedoara)
Starea civilă: căsătorit; un copil

Poziţia profesională actuală:

Cercetător ştiinţific gr. I la Institutul de Istorie "A.D. Xenopol", Academia Română, Iaşi

Adresa
:

Institutul de Istorie "A.D. Xenopol"
Str. L. Catargi nr. 15
700107 Iaşi
România
Tel.: +40-(0)332-106172
Fax: +40-(0)332-106172
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

STUDII

1982-1986: Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi, Facultatea de Istorie şi Filosofie, licenţiat în istorie (1986)
1999: Doctor în istorie, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1986-1987: profesor de istorie, Liceul Şendriceni, jud. Botoşani
1987-1988: profesor de istorie, Liceul "C. Negruzzi" Iaşi
1988-1991: referent, Casa de cultură a studenţilor, Iaşi
1987-1991: cadru didactic asociat (asistent) la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
1991-1999: cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi
1991-1994: secretar general al Fundaţiei Academice "Petre Andrei" Iaşi
1991-prezent: cadru didactic asociat (lector, din 1999 conferenţiar, din 2003 profesor), Universitatea "Petre Andrei" Iaşi
1998-2002: directorul Centrului pentru Studiul Relaţiilor Internaţionale, FAPA, Iaşi
1999-2001: cercetător ştiinţific gr. III, Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi
2000-prezent: cadru didactic asociat (conferenţiar, din 2003 profesor) la Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
2001-2003: cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi
2003-prezent: cercetător ştiinţific gr. I, Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi
2003-2011: profesor la Universitatea "Mihail Kogălniceanu" Iaşi, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

DOMENII DE CERCETARE

Naţionalism şi comunicare socială în România contemporană
Naţionalism, etnicitate, minorităţi în spaţiul central est european
Istoria contemporană
Istoria dreptului românesc
Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale
Procesul construcţiei europene

LIMBI STRĂINE


Fluent în engleză şi franceză, nivel minimal în italiană şi germană, cunoştinţe slabe de rusă.

PUBLICAŢII

14 volume de autor (unul în limba engleză), 14 volume coordonate (unele în colaborare) şi cca. 100 studii şi articole. (Vezi Lista Publicaţiilor.) De asemenea, a prezentat comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale.

ACTIVITATE DIDACTICĂ

A. Cursuri licenţă la facultăţile: Drept, Istorie, Jurnalism, Studii europene şi relaţii internaţionale, Ştiinţe politice
Istoria statului şi dreptului românesc
Istoria şi relaţiile internaţionale ale României în epoca contemporană
Istoria politică a lumii moderne
Istoria politică a lumii contemporane
Teoria relaţiilor internaţionale
Istoria construcţiei europene
Naţionalism şi minorităţi
Cultură şi civilizaţie europeană
Instituţii politice europene
Istoria Războiului Rece
Istoria Relaţiilor Internaţionale
Politică şi societate în Europa Centrală şi de Est

B. Cursuri master la facultăţile: Drept, Istorie, Jurnalism
Construcţie europeană
Integrarea euroatlantică a României
Intelectuali evrei în Centrul şi Estul Europei
Geopolitică
Relaţii internaţionale. Interferenţe istorice şi politologice
Politici regionale în Uniunea Europeană

STAGII DE CERCETARE ŞI BURSE ÎN STRĂINĂTATE, GRANTURI DE CERCETARE ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE


1987, mai: Universitatea Taras Şevcenko, Kiev, Ucraina
1988, iunie: Universitatea Lublin, Lublin, Polonia
1990, iunie: Universitatea Gijon, Gijon, Spania
1991, iunie-iulie: Universitatea Porto, Porto, Portugalia
1992, ianuarie-august: Universitatea Oxford, Oxford, Marea Britanie
1995, ianuarie-noiembrie: Universitatea Illinois, Urbana Champaigne, S.U.A.
1996, iunie-iulie: Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria
1997, iunie-iulie: Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria
1997, octombrie-decembrie: Open Society Archives, Budapesta, Ungaria
1998, iulie-august: International Summer School in Political Sciences and International Relations, Cracovia, Krynica, Polonia
1999, iunie-iulie: Fritz Exner Stipendium acordat de Südosteuropa Gesellschaft la Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, München, Germania
2000, septembrie: Academia Europeană, Bolzano, Italia
2000-2001: Grant al Academiei Române, Ponderea şi rolul alogenilor în modernizarea societăţii româneşti 1831-1918, în colaborare cu D. Vitcu şi D. Ivănescu
2000-2002: Grant ANSTI şi CNCSIS, Modernizare şi comunicare socială în România. Minoritarii de la Regulamentele Organice la Marea Unire, în colaborare cu D. Vitcu şi D. Ivanescu
2001-2003: Grant CNCSIS, Modernizare şi europenism în România interbelică. Instituţii politice şi sociale, în colaborare cu I. Agrigoroaie, Gh. Iacob, D. Rusu şi O. Buruiană
2003 decembrie: Israeli Academy of Sciences and Humanities, Tel Aviv University, Hebrew University at Jerusalem
2003-2005: Proiect national PNCDI-CERES, Spaţiul est carpatic, zonă de convergenţă culturală din preistorie până în timpurile moderne, în colectiv cu Al. Zub, M. Şt. Ceauşu, V. Ciobanu, Dumitru Ivănescu ş.a.
2004, octombrie-noiembrie: Israeli Academy of Sciences and Humanities, Tel Aviv University, Hebrew University at Jerusalem
2005-2007: Grant CNCSIS, Identitate naţională şi minorităţi etnice în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), în colaborare cu M. Şt. Ceauşu, D. Vitcu şi D. Ivănescu
2005-2008: Grant CNCSIS, România şi Comisia Europeană a Dunării 1856-1948, în colaborare cu I. Agrigoroaie şi Gh. Iacob
2005, noiembrie: Israeli Academy of Sciences and Humanities, Tel Aviv University, Hebrew University at Jerusalem
2006-2009: Grant CNCSIS, Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească, secolele XIX-XX, în colaborare cu D. Ivănescu, A. Mihalache ş.a.
2006, 30 octombrie-19 noiembrie: Israeli Academy of Sciences and Humanities, Tel Aviv University, Hebrew University at Jerusalem
2007-2009: Grant internaţional al Ministerului Afacerilor Externe, DRP, Universitatea Torino, Primăria oraşului Torino, Emigranţi din România la Torino (1989-2006) - O abordare cultural-antropologică, în colaborare cu O. Ichim, M.N. Turliuc şi F. Olariu
2007, 6-20 octombrie: Finnish Academy of Sciences, Tampere University
2007-2009: Grant al Academiei Române, Stat, societate, individ în perioada construcţiei naţionale (secolele XIX-XX), în colaborare cu D. Vitcu şi M. Şt. Ceauşu
2008-2011: Grant CNCSIS, Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti. Identităţi multietnice şi mutaţii demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX, director de proiect
2010-2012: Grant Exzellenzcluster Projektes, Max-Plank-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Max-Plank-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Die Enstehung nationaler Rechtssysteme im postosmanichen Südosteuropa. Dekonstruktion, Formation und Transfer von Normativität, director Prof. Em. Dr. Dr. h.c. mult. M. Stolleis, membru
2010-2013: Grant POSDRU/97/6.3/S/50679 Fondul Social European, Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse, expert
2011-2014: Grant CNCS Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării civile şi politice în România modernă, cod proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0655, director de proiect dr. Viorel Achim, membru

STAGII DE VISITING PROFESSOR


1992: Visiting Tutor, Platter College, Oxford University, Marea Britanie
1995: Fulbright Visiting Scholar, Marshall Fellow la University of Illinois at Urbana Champaign, Statele Unite ale Americii
1997: Fellow la Open Society Archives, Budapesta, Ungaria
2000: Visiting Professor, Catedra UNESCO de Studii Sud-Est Europene, Universitatea de Stat a Moldovei, Chişinău

MEMBRU ÎN COMITETE, ORGANIZAŢII etc.


Membru în consiliul ştiinţific al unor instituţii academice etc.:

2002- prezent: membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi
2003-prezent, referent oficial in comisiile de doctorat (38 comisii), preşedinte comisii de doctorat (2)
2004-prezent: expert evaluator CNCS
2005-2011: expert evaluator al Programelor Centrelor de excelenţă ale M.E.C.
2008-prezent: membru al Comisiei Judeţene de schimbare a denumirilor şcolilor
2008-prezent: membru al Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi" Iaşi
2010-prezent: preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Muzeului Literaturii Române Iaşi

Membru în organizaţii profesionale internaţionale:

Membru al ISHA (International Students in History Association) (din 1990)
Membru al Oxford Union (din 1992)
Membru al Association for the Study of Nationalities, S.U.A. (din 1995)
Membru al The Society for Romanian Studies, S.U.A. (din 1995)

Membru în colectivul de redacţie al unor reviste din ţară:

Redactor la revista Dialog, Iaşi (1983-1986)
Colaborator permanent la revista Opinia Studenţească, Iaşi (1983-1986)
Redactor la revista Dacia literară, Iaşi (1990-1992)
Redactor la Anuarul Fundaţiei Academice Petre Andrei, Iaşi (1991-2000)
Redactor la Xenopoliana (Buletinul ştiinţific al Fundaţiei Academice "A.D. Xenopol"), Iaşi (din 1993)
Colaborator permanent la revista Cronica, Iaşi (1997-1999)
Membru al Colegiului de redacţie al Anuarului Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" (din 2002)
Colaborator permanent al revistei naţionale Lumina de Duminică (din 2006)
Editorialist la Ziua de Iaşi (din 2008)
Redactor coordonator revista Cronica (2009)
Membru al Colegiului de redacţie al Anuarului Muzeului Literaturii Române Iaşi (din 2009)
Membru al Consiliului Ştiinţific (Scientific Board) al Valachian Journal of Historical Studies, Universitatea Târgovişte, cotat B+ (din 2010)
Membru al International Editorial Board al Journal of Legal Studies, ISSN 1841-6195, ISSN online 2067-8509, cotat B+ (din 2010)
Membru al Consiliului Ştiinţific al Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir", seria Istorie, Bucureşti, ISSN 1584-3343, cotat B+ (din 2010)
Membru al Colegiului de referenţi ştiinţifici ai Editurii Karta Graphic, Ploieşti, România (din 2010)

Membru în organizaţii neguvernamentale:

1990-prezent: membru al Societăţii "Junimea", Iaşi
1991-1992: secretar general al SAIT (Societatea Academică a Istoricilor Tineri)
1991-1994 şi1998-prezent: secretar general al Fundaţiei Academice "Petre Andrei", Iaşi
1993-prezent: membru al Fundaţiei Academice "A.D. Xenopol" Iaşi
1993-prezent: membru al societăţii English Speaking Union, Iaşi
2001-2003: membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Studii Liberale Iaşi
2005-prezent: membru al Grupului de Dialog Social Iaşi şi membru al Comitetului Director
2009-prezent: vicepreşedinte al STEP in Tourism Iaşi
2011-prezent: vicepreşedinte al Institutului Liberal „I.C. Brătianu"

Poziţii şi demnităţi publice:

2008-2012: Consilier municipal în cadrul Consiliului Municipal Iaşi
2008-2012: secretar al Comisiei Social Culturale Învăţământ şi Culte al Consiliului Municipal Iaşi şi membru în alte 4 comisii ale Consiliului Municipal