LIST OF PUBLICATIONS

 

Dr. Raluca Tomi

 

1. Books

(coautor) Institutul de Istorie Nicolae Iorga” 1937-1948 [Nicolae Iorga Institute of History 1937-1948]. Bucharest: Oscar Print, 2009.

Români şi italieni în perioada constituirii statelor naţionale (1848-1866) [Romanians and Italians during their National State Building, 1848-1866] (forthcoming).

2. Collections of Documents

(co-editor) Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea [Foreign Travellers about the Romanian Countries in the 19th Century]. Vol. II. Bucharest: Editura Academiei Române, 2005.

(co-editor) Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea [Foreign Travellers about the Romanian Countries in the 19th Century]. Vol. III. Bucharest: Editura Academiei Române, 2006.

(co-editor) Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea [Foreign Travellers about the Romanian Countries in the 19th Century]. Vol. V. Bucharest: Editura Academiei Române, 2009.

(co-editor) Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea [Foreign Travellers about the Romanian Countries in the 19th Century]. Vol. VI. Bucharest: Editura Academiei Române, 2010.

(co-editor) Documente de arhivă privind robia ţiganilor. Epoca dezrobirii [Archives Documents Concerning the Gypsy Slavery. Period of Emancipation]. Collection edited by Venera Achim and Raluca Tomi. With the collaboration of Florina Manuela Constantin. Bucharest: Editura Academiei Române, 2010.


3. Book Chapters and Journal Articles (selection)

“Contribuţii la studiul proiectelor mazziniene în aria Europei-centro-orientale (1866-1870)” [Contributions to the Study of Mazzini’s Projects on Central and Eastern Europe (1866-1870)], Revista Istorică, N.S, IV (1993), 11-12, pp. 1036-1045.

“Lorenzo Valerio şi românii (1835-1849)” [Lorenzo Valerio and the Romanians, 1835-1849], Revista Istorică, N.S, VII (1996), 11-12, pp. 821-828.

“Presa bilingvă româno-italiană din secolul al XIX-lea” [The Romanian-Italian Bilingual Press in the Nineteenth Century], Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XIII (1999), pp. 189-209.

“Rapoarte consulare italiene inedite despre revoluţia de la 1848” [New Italian Consular Reports on the 1848 Revolution], Revista Istorică, S.N., X (1999), 5-6, pp. 471-485.

“Gustav Frigyesy’s Diary”, Revue Roumaine d’Histoire, XXXIX (2000), 1-4, pp. 149-169.

“Romeni e italiani durante la rivoluzione del 1848-1849”, Annuario, 2 (2000), Venezia, pp. 155-175.

“Italia în presa română în anii 1848-1849” [Italy in the Roumanian Press of the Years 1848-1849], Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XIV-XV (2000-2001), pp. 63-72.

“Nicolae Iorga e Italia”, in: Quaderni Nicolae Iorga. Atti del Convegno italo-romeno Nicolae Iorga, organizzato all’Istituto Romeno di Cultura di Venezia. 9-10 novembre 2000, Venezia, 2001, pp. 82-101.


“Una biobibliografia italiana di Nicolae Iorga”, in: Quaderni Nicolae Iorga. Atti del Convegno italo-romeno Nicolae Iorga, organizzato all’Istituto Romeno di Cultura di Venezia. 9-10 novembre 2000, Venezia, 2001, pp. 135-169.

“Romeni e italiani nel periodo dell’essilio rivoluzionario (settembre 1849 – dicembre 1852). Affinità. Opinioni. Contatti”, Annuario, 3 (2001), Venezia, pp. 205-222.

“Romeni e italiani nel 1866. Il principe straniero e la questione di Venezia”, Annuario, 4 (2002), Venezia, pp. 195-214.

“Români şi italieni în timpul Războiului Crimeii (1853-1856)” [Romanians and Italians during the Crimeean War (1853-1856)], Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XV (2002), pp. 238-255.

“Nicolae Iorga şi Veneţia [Nicolae Iorga and Venice], Revista Istorică, N.S., XIII (2002), 1-2, pp. 54-63.

“Europa şi recunoaşterea principelui Carol. Era posibilă o intervenţie otomană la nordul Dunării în vara lui 1866?” [Europe and the Recognition of Prince Carol. Was an Ottoman Intervention to the North Danube Possible in the Sumer of 1866?, Revista Istorică, N.S., XIII (2002), 3-4, pp. 5-16.

“Alexandru Marcu e Venezia: uno studio inedito sul «fenomeno veneziano»”, in: G. A. Popescu (ed.), Dall’Adriatico al Mar Nero: Veneziani e Romeni, tracciati di storie comuni, Roma, 2003, pp. 275-201.

“Revoluţia în concepţia liderilor politici români şi italieni înainte şi după 1848” [The Revolution in the View of the Romanian and Italian Leaders before and after 1848], Revista Istorică, N.S., XIV (2003), 1-2, pp. 189-207.

“Ion Bălăceanu şi înlăturarea lui Cuza. Documente inedite” [Ion Bălăceanu and the Removal of Cuza. Unpublished Documents], Revista Istorică, N.S., XIV (2003), 5-6, p. 231-242.

“Români şi italieni în perioada constituirii statelor naţionale (1859-1861)” [Romanians and Italians in the Time of the Building of Their National States (1859-1861), Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XVI (2003), p. 23-48.

“Imaginea constituirii regatului italian în presa din Principate 1859-1861” [The Image of the Italian Kingdom in the Press of the Principalities 1859-1861], in: Identitate naţională şi spirit european. Academicianul Dan Berindei la 80 de ani [National Identity and European Spirit. Academician Dan Berindei at 80 Years], Bucharest: Editura Enciclopedică, 2003, pp. 393-403.

“L’immagine degli stati italiani nella stampa romena (1829-1847)”, Annuario, 5 (2003), Venezia, pp. 378-392.

“Testimonianze inedite su antiche cospirazioni e cospiratori. L’attività di Gusztav Frigyesy nei Principati (1863-1864)”, in: Quaderni della Casa Romena di Venezia, 2 (2002), Venezia-Bucharest, 2003, pp. 186-204.

“Aspecte ale domniei lui Carol I in viziunea consulilor italieni (1866-1878)” [Aspects of the Reign of Carol I in the Italian Consuls’ Vision], in: Daniel Flaut, Iolanda Ţighiliu (eds.), Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tahsin Gemil [History and diplomacy in the international relations. Festschrift to Professor Tahsin Gemil], Constanţa: Ovidius University Press, 2003, pp. 186-203.

“Un raport consular inedit despre revoluţia română de la 1848-1849” [An Unpublished Consular Report about the Romanian Revolution of 1848], Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XVII (2004), pp. 77-101.

“Români şi italieni între restauraţie, reforme şi revoluţie 1815-1848” [Romanians and Italians between Restauration, Reform and Revolution, 1815-1848], Revista Istorică, N.S., XV (2004), 1-2, pp. 21-40.

“The Unknown Files from Minority Press (1940-1944)”, Historical Yearbook, I (2004), pp. 221-230.

“Structuri sociale din spaţiul românesc în viziunea călătorilor străini 1774-1820” [Social Structures from the Romanian Space in Foreign Travellers’ View], in: Ileana Căzan, Daniela Buşă (eds.), Oraşul românesc şi lumea rurală. Realităţi locale şi percepţii europene la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea [Romanian City and Rural World. Local Realities and European Perceptions in Late 18th Century and Early 19th Century], Brăila: Editura Istros, Muzeul Brăilei, 2004, pp. 65-87.

“Români şi italieni. Contacte culturale, afinităţi spirituale în prima jumătate a secolului al XIX-lea” [Romanians and Italians. Cultural Contacts, Spiritual Afinities in the First Half of Nineteenth Century], in: Iulian Oncescu, Silviu Miloiu (eds.), Istoria: Contribuţii în căutarea unui nou mesaj. Profesorului Ion Stanciu la împlinirea vârstei de 60 de ani [The History: Contributions to the Search of a New Mesage. To Professor Ion Stanciu at 60 Years], Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2005, pp. 55-82.

“Aspecte ale modernizării infrastructurii şi a armatei din Principate în viziunea călătorilor străin” [Aspects of Infrastructure’s and Army’s Modernization in the Romanian Principalities in the Foreign Travellers’ View], in: Ileana Căzan, Irina Gavrilă (eds.), Societatea românească între modern şi exotic văzută de călători străini (1800-1847) [Romanian Society Between Modern and Exotic Seen by Foreign Travellers, 1800-1847], Bucharest: Oscar Print, 2005, pp. 174-201.

“Călători străini despre cultura scrisă, ştiinţă şi creaţia populară din Principate (1822-1847)” [Foreign Travellers about Written Culture, Science and Popular Creation in the Principalities (1822-1847)], in: Ileana Căzan, Irina Gavrilă (eds.), Societatea românească între modern şi exotic văzută de călători străini (1800-1847) [Romanian Society Between Modern and Exotic Seen by Foreign Travellers, 1800-1847], Bucharest: Oscar Print, 2005, pp. 243-265 (in collaboration with Marian Stroia).

“Călători străini despre Regulamentul organic” [Foreign Travellers about the Organic Regulation], Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XVIII (2005), pp. 85-100.

“Histoire de la maison de commerce Pedemonte et fils”, Historical Yearbook, III (2006), pp. 111-134.

“Teorii asupra reorganizării instituţionale a Italiei (1777-1847)” [Theories about the Institutional Reorganization of Italy (1777-1847)], Studii şi Materiale de Istorie Modernă, XIX (2006), pp. 73-92.

“Sfaturi către un tânăr principe. Mărturii despre primii ani de domnie ai lui Carol I (1866-1867)” [Advices for a Young Prince. Testimonies about the First Years of Reign of Carol I, 1866-1867], in: Mioara Anton, Florin Anghel, Cosmin Popa (eds.), Hegemoniile trecutului. Evoluţii româneşti şi europene. Profesorului Ioan Chiper la 70 de ani [The Hegemonies of the Past. Romanian and World Evolutions], Bucharest: Curtea Veche, 2006, pp. 55-71.

“Între revoluţie şi război: cazul românilor şi al italienilor” [Between Revolution and War: The Cases of Romanians and Italians], Revista Istorică, N.S., XVI (2005), 1-2, pp. 53-68.

Reproduced in: Adrian Silvan Ionescu (ed.), Războiul Crimeii. 150 de ani de la încheiere [The Crimean War. 150 Years from its Final], Brăila: Editura Istros, Muzeul Brăilei, 2006, pp. 57-77.

“Dimitrie Kretzulescu voluntar în Războiul Crimeii. Mărturii inedite” [Dimitrie Kretzulescu volunteer in the Crimean War. Unpublished testimonies], in: Adrian Silvan Ionescu (ed.), Războiul Crimeii. 150 de ani de la încheiere [The Crimean War. 150 Years from its Final], Brăila: Editura Istros, Muzeul Brăilei, 2006, pp. 183-197.

“Aboliţionismul românesc la 1848. Influenţe, trăsături” [Romanian Abolitionism in 1848. Influences and Characteristics]. Revista Istorică, N.S., XX (2009), 1-2, pp. 47-61.

Tomi, Raluca_Abolitionismul romanesc la 1848_2009.pdf

“Imigraţia italiană în spatial românesc: Italienii din Galaţi şi Ismail” [The Italian Immigration in the Romanian Space: The Italians in Galaţi and Ismail], Revista Istorică, N.S., XIX (2008), 3-4, pp. 215-218.

Tomi, Raluca_Imigratia italiana_2009.pdf

”Les pays roumains-un possible espace de la colonisation dans la vision des voyageurs étrangers du XIX siècles”, in: Vers l’Orient européen: Voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Grèce, Constantinople. Volume coordonné et édité par Lidia Cotea. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2009, pp. 217-235.

”Un izvor inedit despre istoria românilor. Jurnalul lui Adolphe Billecocq”, Studii și Materiale de Istorie Modernă, XXII (2009), pp. 141-163.

”Politica Italiei în Europa răsăriteană şi Balcani: cazul României (1866-1875)” [The Policy of Italy in East Europe and the Balkans: The Case of Romania], in: Daniela Buşă, Ileana Căzan (eds.), Românii şi geopolitica marilor puteri 1718-1918 [Romania and the Geopolitics of the Great Power 1718-1918], Bucharest: Oscar Print, 2009, pp. 137-19.

“Mişcarea aboliţionistă din principate şi impactul ei asupra legislaţiei de dezrobire (1849-1856)” [The Abolitionist Movement in the Romanian Principalities and its Impact on the Emancipation Laws (1849-1856)], Revista Istorică, N.S., XXI (2010), 1-2, pp. 57-71.

Tomi, Raluca_Miscarea abolitionista_2010.pdf

“Italieni în slujba Marii Uniri. Mărturii inedite” [Italians in the Service of Great Union [of 1918]. Unpublished Testimonies], Revista Istorică, N.S., XXI (2010), 3-4, pp. 279-292.

Tomi, Raluca_Italieni in slujba Marii Uniri_2010.pdf

“Una traduttrice meno conosciuta di Dante: Maria Ghiţu e gli echi europei delle sue traduzini della «Divina Commedia»”, Historical Yearbook, VII (2010), pp. 77-92.

Tomi, Raluca_Una traduttrice_2010.pdf

“The French Influence over the Abolitionism in the Romanian Principalities”. In: Identity Projects and Processes in the Romanian Space, 19th-20th Centuries. Edited by Viorel Achim. Cluj-Napoca: Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, 2010 (= Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement No. 4), pp. 9-22. 

Tomi, Raluca_The French Influence_2010.pdf

“Italienii din oraşele Moldovei şi rolul lor în modernizarea comunităţilor locale 1825-1866” [Italians in the Moldavian Cities and their Role in the Modernization of Local Communities], in: Cătălin Turliuc, Dumitru Ivănescu (eds.), Confluenţe identitare şi realităţi demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX [Indentity Confluences and Demographic Realities in the Regions East of the Carpathians in the 19th-20th Centuries], Iaşi: Junimea, pp. 339-365.

“Italian Travelers about the Romanian Society of the 19th Century”, in: Iolanda Ţighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut (eds.), From Kaftan to Redingote: The Romanian world from exotism to modernism, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2011, pp. 87-111.

“The Situation of Foreigners in the Romanian Principalities: The Case of the Italians (1833-1878)”, in: Iolanda Ţighiliu, Marian Cojoc, Daniel Flaut (eds.), From Kaftan to Redingote: The Romanian world from exotism to modernism, Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2011, pp. 111-127.

“A Destiny between Science and Espionage: Alexander Eck”, Historical Yearbook, VIII (2011), pp. 67-96.

Tomi, Raluca_A Destiny_2011.pdf

“L’Italia e la modernizzazione dei Principati romeni 1856-1866”, in: Francesco Guida (ed.), Italia e Romania verso L’Unità nazionale, Bucharest: Humanitas, 2011, pp. 50-74.

“Între Franţa şi România. Jules Brun şi scrierile despre români” [Between France and Romania. Jules Brun and his Writings about Romanians], in: Irina Gavrilă (ed.), Frontierele necunoscutului. De la vest la est prin Ţările Române: impresii de călătorie (secolul XIX) [The Unknown Borders. From West to East through the Romanian Countries: Travel Impressions (19th Century)], Bucharest: Oscar Print, 2011, pp. 79-90.

4. Conference Papers (selection)

“Între Franţa şi România: Jules Brun şi scrierile sale despre români” [Between France and Romania. Jules Brun and his writings about the Romanians] – paper at the colloquium with the title “Frontierele necunoscutului. De la vest la est prin Ţările Române: impresii de călătorie (secolul XIX)” [The unknown borders. From West to East through the Romanian countries: Travel impressions (19th century)], organized by the Nicolae Iorga Institute of History, Bucharest, 25 May 2011.

“Nicolae Iorga şi Veneţia” [Nicolae Iorga and Venice] – paper at the conference dedicated to the 140th aniversary of Nicolae Iorga’s birth, Botoşani, 6-7 June 2011.

“L’Italia e la modernizzazione dei Principati romeni 1856-1866” – paper at the Colloquium dedicated to the 150th aniversary of the Italian Unity, organized by the Ambassy of Italy at Bucharest, the Italian Cultural Institute in Bucharest, Asociazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo, Centro romeno-italiano di studi storici, University of Bucharest, Bucharest, 15-16 June 2011.

“L’eco dell’unificazione italiana nella stampa romena (1859-1870)” – paper at the Colloqium dedicated to the 150th aniversary of the Italian Unity, organized by Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Rome, Italy, 24-25 October 2011.