LIST OF PUBLICATIONS

Petre Matei, Ph.D.

1. Books

(Colaborator) Holocaustul evreilor români. Din mărturiile supravieţuitorilor [The Holocaust of the Romanian Jews. Survivors Testimonies], Iaşi: Polirom, 2004.

2. Book Chapters and Journal Articles


“Ţiganii şi eugenia în România” [Gypsies and Eugenics in Romania], Cuvântul, XIX (2008), nos. 5-6 (376), pp. 8-10.

“Apariţiei poreclei «Gaşper» pentru ţigani în spaţiul românesc” [The Emergence of the Sobriquet “Gaşter” Given to Gypsies in the Romanian Principalities], Revista Istorică, N.S., XX (2009), 1-2, pp. 101-113.

Matei_Petre_Aparitia poreclei Gasper_2009.pdf

“Raporturile dintre organizaţiile ţigăneşti interbelice şi Biserica Ortodoxă Română” [The Relationships between Interwar Roma Organizations and the Romanian Orthodox Church], in: Vasile Ciobanu, Sorin Radu (eds.), Partide politice şi  minorităţi naţionale din România în secolul XX [Political Parties and National Minorities in Romania in the 20th Century], vol. V, Sibiu: Techno Media, 2010, pp. 159-173

“Adunările ţiganilor din Transilvania din anul 1919 (I)” [The Gypsy Assemblies of 1919 in Transylvania (I)], Revista Istorică, N.S., XXI (2010), 5-6, pp. 467-487.

Matei, Petre_Adunarile tiganilor_1_2010.pdf

“Adunările ţiganilor din Transilvania din anul 1919 (II)” [The Gypsy Assemblies of 1919 in Transylvania (II)], Revista Istorică, N.S., XXII (2011), 1-2, pp. 135-152.

Matei, Petre_Adunarile tiganilor_2_2011.pdf

“Romii în perioada interbelică. Percepţii naţionaliste” [Roma in Interwar Period. Nationalistic Perceptions], in: Ştefania Toma, Laszló Fósztó (eds.), Spectrum. Cercetări sociale despre romi, Cluj-Napoca: Kriterion, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2011, pp. 15-40.

“Documente de arhivă despre adunările ţiganilor din Transilvania din anul 1919” [Archive Documents about the Gypsies Assemblies in Transylvania in 1919] (forthcoming).

“Tutunul – diferenţe sociale şi alteritate etnică” [Tobacco-Social Differences and Ethnical Alterity] (forthcoming)

3. Conference Papers

“Roma Organizations in interwar Romania” – presentation at the Summer University “Multi-disciplinary and cross-national Approaches to Romany Studies”, organized by Nationalism Studies Department of the Central European University (CEU), Budapest (Hungary), 1-22 July 2007.

“«Romi» sau «ţigani»? Etnonimele: istoria unei neînţelegeri” [«Rom» or «Ţigan»? The ethnonims: The history of a misunderstanding] – paper at the Second International Symposium “Research and History. Interdisciplinary Studies”, organized by the Lower Danube University, Galaţi, 7-9 May 2008.

“Demonising Gypsies” – presentation at the Summer University “Multi-disciplinary and cross-national Approaches to Romany Studies”, organized by Nationalism Studies Department of the Central European University (CEU), Cluj-Napoca, 7-18 July 2008.

“Zigeunerbilder in Rumänien und Deportationen” – presentation at the Conference “Deutschland und Rumänien: Akademischer, kultureller und ideologischer Austausch“, organized by Rumänisches Kulturinstitut “Titu Maiorescu”, Berlin (Germany), 19-28 July 2008.

“Atitudinea faţă de Unire exprimată de Adunarea Naţională Ţigănească din Dumbrăveni la 27 aprilie 1919” [The attitude toward the Union expressed by the Gypsy National Assembly in Dumbrăveni, 27 April 1919] – paper at the International Conference “Transylvania in the Fall of 1918 and the Union with Romania. Internal realities and international context”, organized by the Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 19-21 November 2008.

 

“Ways of Seeng Gypsies in Interwar Romania – Some Remarks on Deportations” – paper at the International Conference “Two Decades of Scholarship: Romani Studies in Romania”, organized by the Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, 9-10 October 2009.

“Roma in Rumänien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Identität  und Alterität” –presentation at Internationales Diplomanden- und Doktorandenkolloquium zur Geschichte und Gegenwart des Donau-Karpatenraumes, organized by Akademie Mitteleuropa Bad Kissingen, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS), Regensburg (Germany), 9-11 November 2009.

“Între «bau-bau» şi «cerşetor». Imagini ale «ţiganului» în România la începutul secolului al XX-lea” [Between “Bogieman” and “Beggar”. Romanian Images of the “Gypsy” at the Beginning of the 20th Century] – paper at the Conference “Imaginarul alterităţii. Noi direcţii de cercetare” [The Imaginary of Alterity. New Perspectives], organized by Centrul de Istorie a Imaginarului, University of Bucharest, Bucharest, 3-4 December 2009.

“Tutunul – diferenţe sociale şi alteritate etnică” [Tobacco – Social Differences and Ethnical Alterity] – paper at the Conference “Studies of social history in Romania. New perspectives”, organized by the Central European History University, CEU-HESP Comparative History Program and the University of Bucharest, Faculty of History, Bucharest, 12-13 June 2010.

“Roma in Rumänien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert” – paper at the Conference “‘Antiziganismus’: Vorurteil und Diskriminierung. Darstellung und Wahrnehmung rumänischer Roma”, organized by Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin, Berlin (Germany), 9-10 July 2010.

“Raporturile dintre organizaţiile ţigăneşti interbelice şi Biserica Ortodoxă Română” [The Relationship between Interwar Roma Organizations and the Orthodox Church] – paper at the Conference “Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX” [Political Parties and National Minorities in Romania in the 20th Century], organized by Lucian Blaga University Sibiu, the Romanian Academy, Institute for Socio-Human Researches Sibiu, Sibiu, 11-13 November 2010.

Lectures on the Roma history at the National School of Administration and Political Science (SNSPA), in the doctoral program "Building and implementing an innovative interdisciplinary doctoral program on Roma issues”, Bucharest, April-Mai 2011.