LIST OF PUBLICATIONS

Nagy Pienaru

 

Edited volumes

Naţiune română. Idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani (The Romanian Nation - Ideals and Historical Realities. Festschrift to Cornelia Bodea at 90 Years), Bucharest, 2006 (together with Alexandru Zub and Venera Achim).

Ion Matei, Reprezentanţii diplomatici (Capuchehăi) ai Ţării Româneşti la Poarta Otomană (Diplomatic Representatives of Wallachia in the Ottoman Empire), Editura Academiei Române,Bucharest, 2008 (together with Teodor Teoteoi).

Moştenirea Istorică a Tătarilor (The Historical Heritage of Tatars), vol. I, Bucharest, 2010 (together with Gemil Tahsin).

Moştenirea Istorică a Tătarilor (The Historical Heritage of Tatars I), vol. II, Editura Academiei Române, Bucharest, 2012 (together with Gemil Tasin).

2. Studii şi articole

“Imagini şi stereotipuri despre otomani în veacul al XV-lea" (Western Images and Stereotypes Concerning the Ottomans in the Fifteenth Century), in Revista de Istorie, 38, 1985, no. 5, pp. 418-432.

“Relaţiile lui Mircea cel Mare (1388-1418) cu Mehmed I Çelebi (1413-1421)" (The Relations of Mircea the Great with Mehmed I Çelebi), in Revista de Istorie, 39, 1986, no. 8, pp. 774-794.

“Les Pays Roumains et le Proche Orient (1420-1429)", part I, in Revue Roumaine d’Histoire, XXVIII, 1989, no. 3, pp. 189-207; part II, ibidem, XXIX, 1990, nos. 1-2, pp. 69-103.

“Le livre des Comptes du trésor (1694-1704) de Constantin Brancovan (1688-1714), source pour la connaissance des relations économiques roumano-ottomanes", in Milletlerası Türkiye Sosyal ve Iktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler, Istanbul 21-15 Agustos 1989, Ankara, 1990, pp. 833-838.

“O relaţie de călătorie raguzană din 1672-1673 necunoscută" (An Unknown Travel Account of 1672-1673 by a Ragusan), in Studii şi Materiale de Istorie Medie, XI, 1992, pp. 151-162.

“Un document inedit din 1538" (A Previously Unpublished Document of 1538), in Studii şi Materiale de Istorie Medie, XII, 1994, pp. 151-160.

“Relaţiile lui Mircea cel Bătrân cu emiratul pontic Candar-oğullari" (Mircea the Elder’s Relations with the Pontic Emirat Candar-oğullari), in Revista Istorică, VII, 1996, nos. 7-8, pp. 483-510.

“Informaţii istorice dintr-o colecţie inedită de documente otomane din 1737: “Telhisat-i Sadrazam Muhsinzade Çelebi Abdullah Paşa"" (Historical Data from a Previously Unpublished Collection of Ottoman Documents: The Reports of the Grand Vezir Muhsinzade Çelebi Abdullah Pasha), in Studii şi Materiale de Istorie Medie, XV, 1997, pp. 85-96.

“Un raport viziral (telhis) inedit din 1737 referitor la Ibrahim Muteferikka şi Ahmed Paşa Bonneval" (A Previously Unpublished Vezir`s Report of 1737 Concerning Ibrahim Muteferikka and Ahmed Pasha Bonneval), in In Honorem Dr. Paul Cernovodeanu, Bucharest, 1998, pp. 181-185.

“Tratatul de pace moldo-otoman (1486)" (The Peace Treaty between Moldavia and the Ottoman Empire,1486), in Naţional şi universal în istoria românilor. Studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani (National and Universal in the History of the Romanians. Festschrift to Professor Dr. Şerban Papacostea), Bucharest, 1998, pp. 264-303.

“Marea Neagră şi Otomanii. I. Politica pontică a lui Bayezid Fulgerul" (The Black Sea and the Ottomans. I. The Pontic Policy of Bayezid the Thunderbolt), in Revista Istorică, X, 1999, nos. 1-2, pp. 57-84.

“Otomanii şi Hoarda de Aur. Relaţiile lui Murad II cu Uluğ Mehmed" (The Ottomans and the Golden Horde. The Relations of Murad II with Uluğ Mehmed), in Studii şi Materiale de Istorie Medie, XX, 2002, pp. 161-180.

“Un document otoman necunoscut din 1476" (An Unknown Ottoman Document of 1476), in Revista Istorică, XIII, 2002, nos 1-2, pp. 229-241.

“O misiune diplomatică otomană în Ungaria (1486)" (An Ottoman Diplomatic Mission to Hungary - 1486), in Revista Istorică, XIII, 2002, nos. 3-4, pp. 141-148.

“The Black Sea and the Ottomans: The Pontic Policy of Bayezid the Thunderbolt", in Ottoman Borderlands. Issues, Personalities And Political Changes, ed. Kemal H. Karpat, Robert W. Zens, The University of Wisconsin Press, Madison, 2003, pp. 33-57.

“Confruntare şi diplomaţie la Dunăre. Tratatele de pace otomano-ungare încheiate între Bayezid II şi Matia Corvin" (Clashes and Diplomacy at the Danube. Ottoman-Hungarian Peace Treaties Signed by Bayezid II and Matthias Corvinus), in Revista Istorică, XIV, 2003, nos 3-4, pp. 175-194.

““Proiectul scitic". Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Hoarda Mare" (The “Scythic Project". Stephen the Great’s Relations with the Great Horde), in Revista Istorică, XIV, 2003, nos. 5-6, pp. 121-135.

“Relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Hanatul din Crimeea. O controversă: prima incursiune tătară în Moldova" (Stephen the Great`s Relations with the Khanate of Crimea. A Controversial Issue: The First Tatar Incursions in Moldavia), in Istorie şi diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tahsin Gemil (History and Diplomacy in international relations. Hommage to historian Tahsin Gemil), Constanţa, 2003, pp. 97-123; republished in Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine, Putna, 2004, pp. 275-306.

“The Black Sea and the Ottomans: The Pontic Policy of Bayezid the Thunderbolt", in International Journal of Turkish Studies, Vol. 9, 2003, nos. 1-2, pp. 33-57.

“Moldova şi Hanatul din Crimeea. 1484-1492" (Moldavia and the Crimean Khanate. 1484-1492), in Studii şi Materiale de Istorie Medie, XII, 2004, pp.125-132.

“Timurizii şi Marea Neagră" (The Timurids and the Black Sea), in Marea Neagră. Puteri maritime - puteri terestre (sec. XII-XVII) (Black Sea. Maritime Powers - Terrestrial Powers, 13th-18th Centuries), Bucharest, 2006, pp. 159-198.

“Otomanii şi Habsburgii. Diplomaţie şi confesiune. Două documente otomane din 1616", in Revista Istorică, XIX, 2008, nos. 1-2, pp. 83-97.

“Românii şi tătarii. Relaţiile Ţării Româneşti cu Hoarda de Aur în vremea lui Mircea cel Bătrân" (Romanians and Tatars. The Relations of Wallachia with the Golden Horde in the Times of Mircea the Old), in Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea [The Vocation of History. A Tribute to Professor Şerban Papacostea], ed. Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr, Editura Istros, Brăila, 2008, pp. 297-330.

“Sfidarea lui Mehmed Cuceritorul de către Uzun Hasan. Un izvor inedit" (Uzun Hasan Defying Mehmed the Conqueror. Un Unpublished Source), in Analele Putnei, IV, 2008, no. 1, pp. 97-104 (in collaboration with Ştefan Andreescu).

“Propaganada Ungariei versus România. Documente ale Serviciului Special de Informaţii (1941-1943) (Hungary’s Propaganda versus Romania. Documents of the Special Intelligence Service. 1941-1943)", Part I, in Revista Istorică, XIX, 2008, nos. 5-6, pp. 497-517; Part II, ibidem, XX, 2009, nos. 1-2, pp. 5-37 (în collaboration with Cezar Mâţă).

“Un act otoman privitor la convertirea voievodului Iliaş (30 mai 1551)" (An Ottoman Document on Voivode Iliaş’ Conversion to Islam. 30 May 1551), in Studii şi Materiale de Istorie Medie, XXVII, 2009, pp. 101-110.

“Un călător otoman prin Banat (1807): diplomatul Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi" Efendi (A Ottoman Traveller to the Banat Province: Diplomat Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi), in Revista Istorică, XX, 2009, nos. 5-6, pp. 439-446.

“Fondarea Hanatului din Crimeea" (Khanate of Crimea Foundation), in Moştenirea Istorică a Tătarilor, vol. I, Constanţa, 2010, pp. 107-122.

“Notes sur le manuscrits turcs de Cluj. Une lettre d’amour (aşkname) dans une collection d’inşa du début du XIXe siècle", in Historical Yearbook, VII, 2010, pp. 117-122.

“Moldova şi Imperiul Otoman. Solia lui Ştefan cel Mare din 1485" (Moldova and Ottoman Empire. The Embassy of Stephen the Great from 1485), in Putna. Ctitorii ei şi lumea lor, Bucharest, 2011, pp. 85-98.

“The Sublime Porte and Transylvania. I. An Unpublished Ottoman Document Concerning the Peace of Vasvár (1664)", in Historical Yearbook, VIII, 2011, pp. 56-66.

“Călătoria lui Azmi Ahmed Efendi" (The Travel of Azmi Ahmed Efendi) and “Călătoria lui Mahmud Raif Efendi" (The Travel of Mahmud Raif Efendi), în Călători străini despre Ţările Române, Supplement, vol. I, Editura Academiei Române, Bucharest, 2011, pp. 263-267 and pp. 268-270.

“Cetatea Albă / Ak Kerman la începutul veacului al XVI-lea. Traficul portului în anul 1505", in Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, ed. Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazar, Iaşi, 2012, pp. 181-190.

“Hacı Giray (1438-1466). Han şi negustor / Hacı Giray (1438-1466). Khan and Merchant", in Moştenirea istorică a tătarilor, vol. II, ed. Tasin Gemil, Nagy Pienaru, Editura Academiei Române, Bucharest, 2012, pp. 135-149.
Pienaru-Nagy_Haci-Giray_2012.pdf

“Campania otomană din 1484. Mărturia lui Ibn Kemal" (The Ottoman Campaign in Moldavia, 1484. Ibn Kemal’s Testimony), in Analele Putnei, VIII, 2012, no. 1, pp. 43-58 (in collaboration with Ovidiu Cristea).

“Ţara Românească, Moldova şi bătălia de la Başkent" (Wallachia, Moldavia and the Battle of Baskent), in Analele Putnei, VIII, 2012, no. 1, pp. 17-36 (in collaboration with Ovidiu Cristea).